Ayuda sobre las concordancias

Buscar en la obra "Andanzas e visións de dona Emilia (A literatura de viaxes de Pardo Bazán) / José Manuel González Herrán":