Ayuda sobre las concordancias

Buscar na obra "Fantasía e fantasticidades na novela de posguerra. Coa obra de Gonzalo Torrente Ballester e primeiro plano / Ignacio Soldevila Durante":