Ayuda sobre las concordancias

Buscar en la obra "La mort de Tirant i el triomf d'Hipòlit o la crisi del món cavalleresc vista per un cavaller en crisi / Rafael Alemany Ferrer":