Ayuda sobre las concordancias

Buscar en la obra "Lletra feta per Petrarcha: traducció catalana que es conserva al Ms. 7811. Lletres de Batalla, de la Biblioteca Nacional de Madrid / edició, transcripció i notes de Stefano M. Cingolani":