Ayuda sobre las concordancias

Cercar en l'obra "Llibre de l'Infant Pere, BC 487, ff. 162r-165r / edició crítica de Stefano M. Cingolani":