Ayuda sobre las concordancias

Buscar en la obra "Riba i els nostres clàssics: Notes de lectura / Lola Badia":