Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital de l'edició 2 mazurkas de salón de Isaac Albéniz, Madrid, Zozaya, [1888]. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. M 4238/32.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.