Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Biblioteca de Catalunya

Aquesta obra es stada treta de les cronicas de mestre Rodrigo, archabisbe de Toledo, en les quals es breument atrobat Lo estament de Spa[n]ya del començament del mon tro al dia present quins e quals p[rin]ceps la ha[n]

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

 
 
 
Accedir a índexs de miniatures
 
Índex
   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
   

f.: foli   r: recto   v: verso