Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital del manuscrit [Butlla del papa Alexandre III relativa als privilegis del monestir de Sant Llorenç del Munt], Roma, [10 de juny entre 1159 i 1181]. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. Perg. 4-V-3.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.