Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Biblioteca de Catalunya

Cançoner de les obretes en nostra lengua materna...

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

 
 
 
Accedir a índexs de miniatures
 
Índex
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[f. 1r] | [f. 1v] | f. 2r | [f. 2v] | f. 3r | [f. 3v] | f. 4r | [f. 4v] | f. 5r | [f. 5v] | f. 6r | [f. 6v] | f. 7r | [f. 7v] | f. 8r | [f. 8v] | f. 9r | [f. 9v] | f. 10r | [f. 10v] | f. 11r | [f. 11v] | f. 12r | [f. 12v] f. 13r | [f. 13v] | f. 14r | [f. 14v] | f. 15r | [f. 15v] | f. 16r | [f. 16v] | f. 17r | [f. 17v] | f. 18r | [f. 18v] | f. 19r | [f. 19v] | f. 20r | [f. 20v] | f. 21r | [f. 21v] | f. 22r | [f. 22v] | f. 23r | [f. 23v] | f. 24r | [f. 24v] | f. 25r | [f. 25v] | f. 26r | [f. 26v] | f. 27r | [f. 27v] | f. 28r | [f. 28v] | f. 29r | [f. 29v] | f. 30r | [f. 30v] | f. 31r | [f. 31v] | f. 32r | [f. 32v] f. 33r | [f. 33v] | f. 34r | [f. 34v] | f. 35r | [f. 35v] | f. 36r | [f. 36v] | f. 37r | [f. 37v] | f. 38r | [f. 38v] | f. 39r | [f. 39v] | f. 40r | [f. 40v] | f. 41r | [f. 41v] | f. 42r | [f. 42v] | f. 43r | [f. 43v] | f. 44r | [f. 44v] | f. 45r | [f. 45v] | f. 46r | [f. 46v] | f. 47r | [f. 47v] | f. 48r | [f. 48v] | f. 49r | [f. 49v] | f. 50r | [f. 50v] | f. 51r | [f. 51v] | f. 52r | [f. 52v] f. 53r | [f. 53v] | f. 54r | [f. 54v] | f. 55r | [f. 55v] | f. 56r | [f. 56v]
 
 
 
 
f. 57r | [f. 57v] | f. 58r | [f. 58v] | f. 59r | [f. 59v] | f. 60r | [f. 60v] | f. 61r | [f. 61v] | f. 62r | [f. 62v] | f. 63r | [f. 63v] | f. 64r | [f. 64v] | f. 65r | [f. 65v] | f. 66r | [f. 66v] | f. 67r | [f. 67v] | f. 68r | [f. 68v] | f. 69r | [f. 69v] | f. 70r | [f. 70v] | f. 71r | [f. 71v] | f. 72r | [f. 72v] f. 73r | [f. 73v] | f. 74r | [f. 74v] | f. 75r | [f. 75v] | f. 76r | [f. 76v] | f. 77r | [f. 77v] | f. 78r | f. 78v] | f. 79r | [f. 79v] | f. 80r | [f. 80v] | f. 81r | [f. 81v] | f. 82r | [f. 82v] | f. 83r | [f. 83v] | f. 84r | [f. 84v] | f. 85r | [f. 85v] | f. 86r | [f. 86v] | f. 87r | [f. 87v] | f. 88r | [f. 88v] | f. 89r | [f. 89v] | f. 90r | [f. 90v] | f. 91r | [f. 91v] | f. 92r | [f. 92v] f. 93r | [f. 93v] | f. 94r | [f. 94v] | f. 95r | [f. 95v] | f. 96r | [f. 96v] | f. 97r | [f. 97v] | f. 98r | [f. 98v] | f. 99r | [f. 99v] | f. 100r | [f. 100v]
 
 
 
 
[f. 101r] | [f. 101v] | [f. 102r] | [f. 102v] | [f. 103r] | [f. 103v] | f. 104r | [f. 104v] | [f. 105r] | [f. 105v] | [f. 106r] | [f. 106v] | [f. 107r] | [f. 107v] | f. 108r | [f. 108v] | f. 109r | [f. 109v] | f. 110r | [f. 110v] | f. 111r | [f. 111v] | f. 112r | [f. 112v] f. 113r | [f. 113v] | f. 114r | [f. 114v] | f. 115r | [f. 115v] | f. 116r | [f. 116v] | f. 117r | [f. 117v] | f. 118r | [f. 118v] | f. 119r | [f. 119v] | f. 120r | [f. 120v] | f. 121r | [f. 121v] | f. 122r | [f. 122v] | f. 123r | [f. 123v] | f. 124r | [f. 124v] | f. 125r | [f. 125v] | f. 126r | [f. 126v] | f. 127r | [f. 127v] | f. 128r | [f. 128v] | f. 129r | [f. 129v] | f. 130r | [f. 130v] | f. 131r | [f. 131v] | f. 132r | [f. 132v] f. 133r | [f. 133v] | f. 134r | [f. 134v] | f. 135r | [f. 135v] | f. 136r | [f. 136v] | f. 137r | [f. 137v] | f. 138r | [f. 138v] | f. 139r | [f. 139v] | f. 140r | [f. 140v] | [f. 141r] | [f. 141v] | [f. 142r] | [f. 142v] | [f. 143r] | [f. 143v] | [f. 144r] | [f. 144v] | [f. 145r] | [f. 145v] | [f. 146r] | [f. 146v] | [f. 147r] | [f. 147v] | [f. 148r] | [f. 148v] | [f. 149r] | [f. 149v] | f. 150r | [f. 150v] | [f. 151r] | [f. 151v] | [f. 152r] | [f. 152v] | [f. 153r] | [f. 153v] | [f. 154r] | [f. 154v] | [f. 155r] | [f. 155v] | [f. 156r] | [f. 156v] | [f. 157r] | [f. 157v] | [f. 158r] | [f. 158v] | [f. 159r] | [f. 159v] | f. 160r | [f. 160v] | f. 161r | [f. 161v] | f. 162r | [f. 162v] | f. 163r | [f. 163v] | f. 164r | [f. 164v] | f. 165r | [f. 165v] | f. 166r | [f. 166v] | f. 167r | [f. 167v] | f. 168r | [f. 168v] | f. 169r | [f. 169v] | f. 170r | [f. 170v] | [f. 171r] | [f. 171v] | [f. 172r] | [f. 172v] f. 173r | [f. 173v] | f. 174r | [f. 174v] | f. 175r | [f. 175v] | f. 176r | [f. 176v] | f. 177r | [f. 177v] | [f. 178r] | [f. 178v] | [f. 179r] | [f. 179v] | f. 180r | [f. 180v] | [f. 181r] | [f. 181v] | [f. 182r] | [f. 182v] | [f. 183r] | [f. 183v] | [f. 184r] | [f. 184v] | f. 185r | [f. 185v] | f. 186r | [f. 186v] | f. 187r | [f. 187v] | f. 188r | [f. 188v] | f. 189r | [f. 189v] | f. 190r | [f. 190v] | f. 191r | [f. 191v] | f. 192r | [f. 192v] f. 193r | [f. 193v] | [f. 194r] | [f. 194v] | f. 195r | [f. 195v] | [f. 196r] | [f. 196v] | [f. 197r] | [f. 197v] | f. 198r | [f. 198v] | [f. 199r] | [f. 199v] | [f. 200r] | [f. 200v] | [f. 201r] | [f. 201v]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f.: foli   r: recto   v: verso