Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital de l'edició Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860, de Marià Aguiló, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1923. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. Foi-4-63.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.