Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital del Compendi vtilissim co[n]tra pestile[n]cia tret de la font de la medecina: e conte en si dotze auisos molt notables, de Valesco de Tarenta, Barcelona, per mi mestre Joha[n] Rosembach..., 22 de març de 1507. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. Bon. 7-III-26.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.