Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital de l'edició Cotillon : album de danses de salon de Isaac Albeniz, Madrid [etc.], Sociedad Anónima Casa Dotesio, [entre 1900 i 1914]. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. M 4238/34.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.