Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
 

1

Malphig. Opera posthuma, fol. mihi 340.

 

2

Lusitati en el original (N. del E.).

 

3

Quotupliciter en el original (N. del E.).

 

4

Hipocrat. lib. de decenti ornatu, fol. mihi 20.

 

5

Galeno. lib. de subfigurat. empirica, cap. 9, fol. mihi 119.

 

6

Nuck. Sialographia, c. I. de deductu salivali no vo, §. I. pag. I.

 

7

Galeno. lib. I. coment. I, aphor. pag. mihi II.

 

8

Baglivio. Prax. Medica cap. 4. fol. mihi 184. §. I.

 

9

Malpig. In Epistola ad Regiam Societatem de Structura Glandul. conglobat. fol. mihi 115. §. vlt.

 

10

Galeno. Com. I. in lib. Hipoc. de humoribus fol. mihi 231.