Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital de l'edició De pactis nvptialibvs, sive Capitvlis matrimonialibvs tractatvs. Mvltis regiae avdientiae principatvs Cathaloniae et aliorvm grauissimorum senatuum, particulari diligentia ad propositum exquisitis, decisionibus ornati... Tomus posterior, Joan Pere Fontanella, Barcinonae, apud Laurentium Déu, expensis Michaëlis Menescal, 1612-1622. Localització: Universitat de Barcelona. Biblioteca de Dret. Sig. XVII-3/III/6 V. 2.
Edició de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes per cortesia de la Universitat de Barcelona.

Exemplar que conté alguns errors d'enquadernació. Els errors afecten la Glossa III de la Clàusula VI i la Glossa III de la Clàusula VII.

En la present edició digital hem respectat l'ordre de l'enquadernació original, per bé que en l'índex els capítols segueixen la successió correcta en què haurien d'anar per a facilitar-ne la seua comprensió.

Des de la pàgina 496 s'hi passa a la pàgina 721 i continua correctament la numeració fins a la 736.
Des de la pàgina 736 s'hi passa a la pàgina 705 i continua correctament la numeració fins a la 720.
Des de la pàgina 720 s'hi passa a la pàgina 497 i continua correctament la numeració fins a la 704.
Des de la pàgina 704 s'hi passa a la pàgina 737.

En cada pàgina amb incidències s'orienta sobre el camí que s'ha de seguir.

S'ha retallat el marge extern.