Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Notes

    p. 496: Per a continuar la lectura lògica d'aquesta glossa que arriba fins a la pàgina 511 és necessari retornar a l'índex i fer clic directament sobre la pàgina a la qual s'hi vol accedir, en aquest cas, la 497.

    p. 704: Per a continuar la lectura lògica d'aquesta glossa que arriba fins a la pàgina 787 és necessari retornar a l'índex i prémer directament sobre la pàgina a la qual s'hi vol accedir, en aquest cas, la 705.

    p. 720: Per a continuar la lectura lògica d'aquesta glossa que arriba fins a la pàgina 787 és necessari retornar a l'índex i fer clic directament sobre la pàgina a la qual s'hi vol accedir, en aquest cas, la 721.

    p. 736: Per a continuar la lectura lògica d'aquesta glossa que arriba fins a la pàgina 787 és necessari retornar a l'índex i prémer directament sobre la pàgina a la qual s'hi vol accedir, en aquest cas, la 737.