Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital del manuscrit Documentació sobre escenografia i teatre en general, Francesc Soler i Rovirosa, [1860-1880], Vol. I, f. 44-47. Localització: Biblioteca de Catalunya, Ms. 4012-I, f. 44-47.

     Presentem el manuscrit amb la numeració que apareix afegida per una mà posterior a llapis i a la dreta.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.