Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.

Biblioteca de Catalunya

Descripció de les esdenografies i vestuari de l'obra «La pinya d'or»

Francesc Soler i Rovirosa
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Índex de miniatures


f. 44r

f. 44v

f. 45r

f. 45v

f. 46r

f. 46v

f. 47r

f. 47v
 
 

f.: foli   r: recto   v: verso