Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.

Biblioteca de Catalunya

Descripció de les esdenografies i vestuari de l'obra «La pinya d'or»

Francesc Soler i Rovirosa
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes


Veure imatge ampliada 
f. 46r
f. 46r


f.: foli   r: recto   v: verso