Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital del manuscrit Don Quijote de la Mancha en Sierra Morena. Drama original en tres actos, de Ventura de la Vega, datat entre 1850 i 1950. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. Ms.1285/Cer 14-III-2.

    S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.