Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital del manuscrit Correspondència relacionada amb Josep Tomàs i Salvany, Barcelona, 1879. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. top.Ms. 4363, docs 51-53.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.