Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.

Biblioteca de Catalunya

Dues cartes i un rebut sobre el projecte d'una màquina de cosir amb motor. A Josep Tomàs i Salvany

Narcís Monturiol
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes


Veure imatge ampliada 
[f. 3r]
[f. 3r]


f.: foli   r: recto   v: verso