Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital del manuscrits El misteri en l'art. El realisme en l'art, Raimon Casellas, [entre 1890 i 1910]. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. Raimon Casellas C1/9.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.

     Presentem el manuscrit amb la numeració que apareix afegida per una mà posterior a llapis i a la dreta.