Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital de l'edició de Estudio impromptu : para piano de Isaac Albéniz, Bilbao, Barcelona [etc.], Unión Musical Española, [19--]. Localització Biblioteca de Catalunya, sig. M 4238/31.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.