Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital de l'edició Franc. Perezii Bayerii ... Numorum Hebraeo-Samaritanorum vindiciae, per Francesc Vicent Pérez Baier, Valentiae Edetanorum, Ex officina Monfortiana, 1790. Localizació: Universitat de Barcelona. Biblioteca de reseva. Sig. 185/2/19. Edició de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes per cortesia de la Universitat de Barcelona. Notes a peu de pàgina. Retrat del dedicatari, Carles IV, a làmina, gravats signats pels artistes Francisco de Goya, Ferran Selma, Mariano Brandi, Rafael Ximeno i Planes i Francisco Asensio y Mejorada.