Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

    Reproducció digital de l'edició de Historiae Alexandri Magni, Quint Curci Ruf, Barcelona, Pere Posa i Pere Bru,16 juliol 1481. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. 10-VI-28.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.