Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
 

301

18-29. || 1P 17:16-27.

 

302

8 1-14. || 1P 18:1-13.

 

303

16-18. || 1P 18:14-17.

 

304

10 1-19. || 1P 19:1-19.

 

305

11 1. || 1P 20:1.

 

306

12 26-31. || 1P 20:1-3.

 

307

13 1. Tamar era germana d'Absalom i, per tant, també del primogènit de David, Amnon; però aquest era fill d'una altra mare (3:2-5). El matrimoni entre germanastres no era res d'escandalós (cf Gn 20:12), però va ser més tard prohibit per la llei escrita (Lv 18:11; 20:17; Dt 22:27; cf Ez 22:11).

 

308

2. Pel fet de ser verge i haver de viure en un departament especial, on cap home, fora del pare, no podia entrar.

 

309

20 23-26. || 1P 18:14-17.

 

310

21 18-22. || 1P 20:4-8.