Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
 

351

9 1-9. || 2P 7:11-22.

 

352

10-25. || 2P 8:1-16.

 

353

10 1-13. || 2P 9:1-12.

 

354

1. Reialme situat a l'Aràbia sud-occidental (Gn 10:28...). Jesús fa al·lusió a aquest fet (Mt 12:42; Lc 11:31). Per als enigmes, cf v 3; Jt 14:12-18.

 

355

14-28. || 2P 9:13-38.

 

356

11 5. Per acontentar les dones, que tenien les seves divinitats (cf 2R 17:33), el rei cau en la idolatria. Astarté, o Ixtar, deessa fenícia, companya de Baal (2S 2:8,10); Móloc, o Melcom, era la principal divinitat dels ammonites (2S 12:30; Jr 49:1).

 

357

7. Déu dels moabites (Nm 21:29; 24:17; Jt 11:24; Jr 48:46).

 

358

41-43. || 2P 9:29-31.

 

359

12 1-19. || 2P 10:1-19.

 

360

11. No són els coneguts animals, sinó un fuet amb petites làmines metàl·liques per a ferir la carn.