Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
 

361

21-24. || 2P 11:1-4.

 

362

14 19. || 2P 12:15.

 

363

21-22. || 2P 12:13-14.

 

364

24. Els qui sacrificaven la seva puresa en honor o al servei d'una divinitat, pràctica provinent dels cultes cananeus i semítics en general. Un servei com aquest de vegades era temporal, de vegades perpetu (15:12; 22:47; 2R 23:7...; Jr 7:31...).

 

365

25-28. || 2P 12:2,9,11.

 

366

29. Unes memòries per l'estil de les dels reis d'Israel (v 19; 11:41).

 

367

32. || 2P 12:16.

 

368

15 1-2. || 2P 13:1-2.

 

369

7-8. || 2P 13:2,3,23.

 

370

11. || 2P 14:1-4.