Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.


ArribaAbajoSalm 85 (84): Promesa de pau10701 Del mestre de cant. Dels fills de Coré. Salm.


2 Heu afavorit, Jahvè, el vostre país,
i heu renovat el vostre poble;
3 heu perdonat als de Jacob totes les culpes,
heu estès un vel sobre els seus pecats;

 C.I. 

4 el vostre enuig s'ha apaivagat,
us heu desdit del vostre rigor.

5 Déu, salvador nostre, renoveu-nos,
assereneu-vos i no us enutgeu.
6 ¿Sereu sempre tan sever amb nosaltres,
i a cada generació mantindreu el rigor?
7 ¿És que no ens retornareu la vida
perquè el vostre poble trobi en vós l'alegria?
8 Jahvè, feu-nos veure el vostre amor,
donant-nos la vostra salvació.

9 Jo escolto què diu Jahvè:
Déu anuncia la pau al seu poble
i als qui l'estimen:
«Que no tornin a ser tan insensats».
—1225→

10 Jahvè és a prop per salvar els seus fidels,
i la seva glòria habitarà al nostre país.
11 La fidelitat i l'amor es trobaran,
s'abraçaran la justícia i la pau;
12 la fidelitat germinarà de la terra,
i la justícia mirarà des del cel.
13 Jahvè donarà la pluja,
i la nostra terra donarà el seu fruit.
14 La justícia anirà al seu davant,
i la pau li seguirà les petjades.
ArribaAbajoSalm 86 (85): Oració confiada en la prova10711 Pregària. De David.


Escolteu, Jahvè, escolteu i responeu-me,
que sóc un pobre desvalgut.
2 Guardeu-me la vida, que sóc un fidel vostre.
Salveu el vostre servent que en vós confia.
3 Sou el meu Déu, compadiu-me, Senyor,
que tot el dia clamo a vós.
4 Doneu aquest goig al vostre servent,
que a vós elevo la meva ànima.
5 Vós, Senyor, sou indulgent i bo,
ric en amor per a tothom qui us invoca.
6 Senyor, escolteu la meva pregària,
escolteu la meva súplica.
7 Us invoco en hores de perill,
       i sé que m'escolteu.

8 Entre els déus no n'hi ha cap com vós,
no hi ha gestes comparables a les vostres.
91072 Tots els pobles que heu creat
vindran a fer-vos homenatge
       i a glorificar el vostre nom.
10 Diran: «Sou gran, Jahvè,
—1226→
són prodigioses les vostres obres,
       vós sou l'únic Déu».

11 Ensenyeu-me la vostra ruta, Jahvè,
que m'encamini en la vostra veritat,
que el meu cor, tot sencer, veneri el vostre nom.
12 Us lloaré amb tota l'ànima, Déu meu,
glorificaré per sempre el vostre nom:
13 «Quin amor tan gran em teniu:
m'heu salvat de la terra dels morts».

14 Déu meu, s'han alçat contra mi
       uns arrogants,
uns insolents que no fan cas de vós
       volen la meva mort.

15 Vós, Senyor,
       Déu compassiu i benigne,
lent per al càstig,
       fidel en l'amor,
16 mireu-me, apiadeu-vos de mi.
       Doneu el triomf al vostre servent,
la victòria al vostre fill d'esclava.
17 Feu-me aquest gest, penyora de favor,
i els qui m'odien veuran, avergonyits,
que tinc en vós, Jahvè, consol i ajuda.
ArribaAbajoSalm 87 (86): Sió, ciutat de Déu i mare dels pobles10731 Dels fills de Coré. Salm. Càntic.


Jahvè té el palau a la muntanya santa.
2 Jahvè estima més els portals de Sió
que totes les viles de Jacob.

3 S'han dit de tu, ciutat de Déu,
—1227→
       oracles gloriosos:
4 «Compto Egipte i Babilònia
       entre els fidels que em coneixen1074.
A Filistea, a Tir i a Etiopia els dic:
       Fills de Sió».
5 Diuen d'ella: «És l'Altíssim mateix qui l'ha fundada:
       aquest i aquell altre són fills de Sió».
6 Jahvè va escrivint al registre dels pobles:
       «Fill de Sió»1075.

 C.I. 

7 I els cantors i els dansaires responen:
       «Ciutadans de Sió».
ArribaAbajoSalm 88 (87): Clam d'angoixa enmig de la desolació10761 Càntic. Salm. Dels fills de Coré. Del mestre de cant. Al to de «Mahlat leanot». Maskil. D'Heman, l'ezrahita.1077


2 Jahvè, Déu meu, clamo de dia,
i crido auxili de nit davant vostre.
3 Que us arribi la meva súplica,
escolteu atentament el meu plany.

4 Són massa els mals que m'afeixuguen,
ja em sento a les portes de la mort;
5 tothom em veu amb el peu a la fossa
com un home que ha perdut les forces;
6 m'amortallen amb llençols del meu llit,
m'ajeuen a la tomba, com els morts de guerra
que vós no recordeu ni protegiu1078.
7 M'heu deixat al fons del país dels morts,
a la foscor dels abismes;
8 el vostre rigor pesa damunt meu,
em cobreixen les vostres onades.

 C.I. 

9 Heu allunyat de mi els meus coneguts,
m'heu fet repugnant per a tothom,
estic reclòs, no puc sortir1079,
10 els ulls se m'esllangueixen de pena.
—1228→

Jahvè, jo us invoco cada dia,
i alço les mans a vós.

11 ¿És per als morts que fareu prodigis?
¿S'aixecaran les ombres a lloar-vos?

 C.I. 

12 Als sepulcres, qui parla del vostre amor?
Qui us tindrà per lleial al país de la mort?
13 Coneix algú els vostres prodigis al lloc de les tenebres,
la vostra clemència al país de l'oblit?

14 Jo us crido auxili, Jahvè,
cada matí us arriba la meva súplica.

15 Jahvè, per què m'abandoneu
i m'amagueu la vostra mirada?
16 Des d'infant que sóc feble i dissortat,
el pes que suporto m'aclapara,
17 el vostre rigor em passa pel damunt,
l'esglai em deixa anorreat,
18 tot el dia m'envolta com aigua,
em cobreix per tots costats.
19 Heu allunyat de mi veïns i amics,
i la foscor em fa companyia.
ArribaAbajoSalm 89 (88): La promesa davídica10801 Maskil. D'Etan, l'ezrahita.


2 Jahvè, cantaré tota la vida
       els vostres favors,
d'una generació a l'altra anunciaré
       la vostra fidelitat.
3 Vós heu dit1081: «El meu favor és indestructible,
mantinc la fidelitat ferma en el cel.
4 He fet aliança amb els meus elegits,
jurant a David el meu servent:
—1229→
5 T'he creat per sempre una dinastia,
mantindré per tots els segles el teu tron».

 C.I. 


6 El cel celebra els vostres prodigis,
Jahvè, l'assemblea dels àngels canta la vostra fidelitat.
7 Qui és comparable a Jahvè dalt dels núvols?
Qui és com Jahvè entre els fills de Déu?
8 Déu és temible al consell dels àngels,
és majestuós i gran per tots els qui l'envolten.
9 Qui és com vós, Jahvè de l'univers!
Sou poderós, tot és fermesa al voltant vostre.
10 Domineu l'arrogància de la mar,
i amansiu les onades quan s'encrespen;
11 Vau traspassar i esbocinar Rahab1082,
vau dispersar l'enemic amb el poder del vostre braç.
12 Són vostres el cel i la terra;
sou vós qui ha format els continents i tot el que s'hi mou;
13 heu creat el nord i el migdia,
el Tabor i l'Hermon1083 aclamen el vostre nom.
14 El vostre braç té forces gegantines,
la vostra mà és poderosa i sublim.
15 La justícia i la raó us sostenen el tron,
la lleialtat i l'amor us precedeixen.
16 Jahvè, feliç el poble que us aclama.
Caminarà a la llum de la vostra mirada.
17 Tot el dia celebrarà el vostre nom,
enaltirà la vostra bondat.

18 Ve de vós la glòria del seu poder,
alcem el front perquè vós ens estimeu.
19 El nostre rei és del Sant d'Israel,
és de Jahvè l'escut que ens protegeix.

20 Vau dir un dia en visió, als vostres fidels1084:
«He coronat un home fort,
he posat al tron un jove del meu poble:
21 David, el meu servent.
M'he fixat en ell, i l'he ungit amb l'oli sant,
—1230→
22 perquè la meva mà estigui amb ell per sempre,
i el meu braç el faci invencible.
23 L'enemic no l'agafarà de sorpresa,
els injustos no li faran mal;
24 davant d'ell desfaré els adversaris,
derrotaré aquells qui l'odien.
25 El meu amor està amb ell fidelment,
en el meu nom aixeca el front;
26 he estès fins al mar el seu poder,
fins a les fonts dels rius el seu domini.
27 Ell em dirà: «Sou el meu pare,
el meu Déu i la roca que em salva».
28 I jo en faré el meu primogènit,
l'altíssim1085 entre els reis de la terra.
29 Li mantindré per sempre el meu amor,
la meva aliança amb ell serà perpètua;
30 no s'extingirà la seva dinastia,
el seu tron durarà com el cel.

31 Si els seus fills s'apartaven de la meva llei
i no seguien les meves prescripcions,
32 si violaven els meus preceptes
i no guardaven els manaments,
33 els demanaré compte de les seves culpes,
castigaré amb flagells els seus pecats;
34 però persistiré en el meu amor,
no em desdiré de la meva lleialtat;
35 mantindré fermes les promeses,
no trencaré la meva aliança.
36 Juro un cop per sempre, per la meva santedat,
de no faltar mai a la paraula donada:
37 La dinastia de David es perpetuarà,
el seu tron subsistirà com el sol,
38 i es mantindrà davant meu com la lluna.
Serà ferm per sempre dalt dels núvols».

39 Però ara, disgustat amb el vostre ungit,
vós l'abandoneu i no en feu cas,
—1231→
40 trenqueu l'aliança amb el vostre servent,
i li tireu per terra la corona;
41 derroqueu les seves muralles,
i arraseu les seves fortaleses,
42 tots els vianants el saquegen
i els seus veïns es riuen d'ell.
43 Sosteniu el braç dels seus adversaris,
ompliu de goig els seus enemics.
44 Però a ell li esmusseu l'espasa
i ja no el sosteniu en el combat,
45 heu trencat el seu ceptre gloriós,
y l'heu fet caure del tron;
46 abreugeu el seu temps de joventut,
i la vergonya li fa de mantell.

 C.I. 


47 ¿Fins quan estareu amagat, Jahvè,
i el vostre rigor s'encendrà com el foc?
48 Considereu la brevetat de la vida,
la poca cosa dels homes que heu creat.
49 Quin home ha viscut, que no hagi de morir,
que s'escapi del poder de la mort?

 C.I. 

50 On són els favors d'abans, Senyor,
que vau jurar a David per la vostra fidelitat?
51 Recordeu l'oprobi dels vostres servents,
tot el que hem de suportar dels altres pobles;
52 com els vostres enemics us insulten,
com insulten les petjades del vostre Ungit.

53 Beneït sigui Jahvè per sempre.
Amén, amén1086.

  —1232→  
ArribaAbajoLlibre quart (Ps. 90(89),1-106(105),48)

ArribaAbajoSalm 90 (89): Eternitat de Déu i caducitat de l'home10871 Pregària de Moisès, home de Déu.


Al llarg de tots els segles, Senyor,
heu estat sempre la nostra muralla.
2 Abans de néixer les muntanyes,
abans que infantéssiu la terra i el món,
des de sempre i per sempre sou Déu.

3 Vós feu tornar els homes a la pols
dient-los: «Torneu-vos-en, fills d'Adam!»
4 Mil anys als vostres ulls
són com un dia que ja ha passat,
com el relleu d'una guàrdia de nit.
5 Quan preneu els homes, són com un somni en fer-se de dia,
són com l'herba que s'espiga:
6 ha tret florida al matí,
al vespre es marceix i s'asseca.

7 Com ens ha consumit el vostre rigor!
La vostra duresa ens té transtornats.
8 Heu estès davant vostre les culpes que hem comès,
ens treieu els secrets a la llum de la vostra mirada.
9 Passem els dies sota la vostra duresa,
consumim els anys com un sospir.
10 Ni que visquéssim setanta anys,
i els més forts fins als vuitanta,
al capdavall, són de fatigues inútils,
s'escolen de pressa, i ens en anem volant.
11 Qui pot amidar un rigor tan vehement?
Qui pot comprendre tanta severitat?
12 Ensenyeu-nos a comptar els nostres dies
per adquirir la saviesa del cor.
—1233→
13 Calmeu-vos, Jahvè, què espereu?
Sigueu pacient amb els vostres servents.
14 Que el vostre amor no trigui més a saciar-nos
i ho celebrarem joiosament tota la vida.
15 Doneu-nos tants dies d'alegria
com ens n'heu donat d'aflicció,
tants anys de joia com n'hem vist de penes.
16 Que puguem veure la vostra obra,
que els nostres fills vegin la vostra glòria.
17 Que l'amabilitat del Senyor
reposi damunt els seus servents.
Doneu encert a l'obra de les nostres mans!
ArribaAbajoSalm 91 (90): Confiança en la protecció de Déu1088


1 Tu que vius a recer de l'Altíssim
i passes la nit a l'ombra del Totpoderós,
       2 digues a Jahvè:
       «Sou la muralla on m'emparo,
       el meu Déu, en qui confio.»
3 Ell et guardarà del parany de l'ocellaire
i del flagell de la pesta;
4 t'abrigarà amb les seves plomes,
trobaràs refugi sota les seves ales;
et cobrirà fidelment com un escut.
5 No et farà por la basarda de la nit
ni la fletxa que vola de dia,
6 ni la pesta que s'esmuny a la fosca,
o l'epidèmia que fa estralls a migdia1089.
7 Ni que en caiguin vora teu un miler
       o deu mil al teu costat mateix,
       a tu, res no et tocarà.
8 Només que obris els ulls,
veuràs com acaben els injustos.
9 Quan deies: «M'emparo en Jahvè»,
feies de l'Altíssim el teu refugi.
—1234→

10 No et passarà res de mal,
ni s'acostarà a casa teva cap desgràcia,
111090 perquè ha donat ordre als seus àngels
que et guardin en els camins;
12 et duran a les palmes de les mans,
perquè els teus peus no ensopeguin amb cap pedra,
131091 trepitjaràs lleopards i escurçons,
passaràs sobre lleons i serpents.

14 «Ja que ell s'ha fet tan meu, jo el salvaré,
el protegiré perquè coneix el meu nom.
15 Sempre que m'invoqui, l'escoltaré,
estaré vora d'ell en els perills,
el salvaré, i tothom l'estimarà;
16 saciaré el seu desig de llarga vida,
i fruirà de la meva salvació.
ArribaAbajoSalm 92 (91): Lloança a la justa providència divina10921 Salm. Càntic. Per al dissabte.


2 És bo de lloar l'Altíssim,
de cantar al vostre nom, Jahvè,
3 de proclamar al matí el vostre amor,
i de nit, la vostra fidelitat.
4 Us canto amb la lira de deu cordes i amb l'arpa,
als acords d'interludis de cítara.
5 Jahvè, quin goig em donen les vostres gestes!
Aclamo amb alegria l'obra de les vostres mans.

6 Jahvè, que en són, de grans, les vostres obres,
els vostres designis, que en són, de profunds!
7 Els ignorants els desconeixen,
els insensats no se n'adonen.
8 Ni que els injustos creixin com l'herba,
ni que arribin a florir els amics de males arts,
—1235→
acabaran, que no se'n parlarà mai més.
9 Però vós, Jahvè, sou excels per sempre.
10 Els vostres enemics desapareixeran,
seran dispersats els amics de males arts,
11 i a mi, com als búfals, m'alceu el front,
m'ungiu amb oli novell;
12 puc mirar fit a fit els meus contraris,
en sento parlar sense por.
13 Els justos creixeran com les palmeres,
es faran grans com els cedres del Líban;
14 plantats a la casa de Jahvè,
creixeran als atris del nostre Déu;
15 encara donaran fruit a la vellesa,
continuaran plens d'ufana i de vigor,
16 per proclamar que Jahvè és recte,
que la meva roca no coneix la injustícia.
ArribaAbajoSalm 93 (92): Reialesa de Déu1093


11094 Jahvè és rei, va vestit de majestat.
Jahvè va vestit i cenyit de poder.
Manté ferm tot el món, incommovible.

2 El vostre soli es manté des del principi,
       vós sou, des de sempre.

3 Les fonts de l'oceà, Jahvè,
les fonts de l'oceà fan sentir el seu bramul,
les fonts de l'oceà fan sentir el so de l'aigua.

4 Més que el bramul dels oceans,
més potent que les onades del mar,
és potent Jahvè a les altures.

5 El vostre pacte és irrevocable,
la santedat, Jahvè, escau a casa vostra
al llarg de tots els temps.  —1236→  
ArribaAbajoSalm 94 (93): El Déu de justícia1095


1 Déu de justícia, Jahvè,
Déu de justícia, apareixeu-vos resplendent!
2 Aixequeu-vos jutge de la terra,
doneu als superbs la paga que mereixen.

3 ¿Fins quan els injustos, Jahvè,
fins quan els injustos s'alegraran del seu triomf,
4 i els amics de males arts es vantaran,
amuntegant paraules insolents?
5 Trepitgen el vostre poble, Jahvè,
us oprimeixen l'heretat;
6 maten els forasters, els orfes i les viudes,
7 i encara diuen després: «Jah no ho veu,
el Déu de Jacob no se n'adona».

8 No ho enteneu, ignorants.
Reflexioneu, insensats.
9 El qui ha fet l'orella, no hi sentirà?
el qui ha format l'ull, no hi veurà?
10 ¿Podrà callar, el qui reprèn les nacions?
¿No sabrà res, el qui instrueix els homes?
111096 Jahvè sap què valen els pensaments de l'home:
no s'aguanten més que el fum.

12 Feliç l'home que vós eduqueu, Jah,
que instruïu amb la vostra llei;
13 el guardeu en pau en dies de desgràcies,
mentre a l'injust ja li caven la fossa.
141097 Jahvè no deixarà el seu poble,
no abandonarà la seva heretat;
15 els tribunals donaran sentències justes,
i els homes rectes les aprovaran.
—1237→

16 ¿Qui s'alça a favor meu contra els injustos?
¿Qui es posa a favor meu contra els amics de males arts?
17 Si no m'hagués defensat Jahvè,
ja em veia al silenci del sepulcre.
18 Quan m'adono que estic a punt de caure,
vós m'aguanteu, per l'amor que em teniu,
19 i quan creix el neguit dintre meu,
el vostre consol és la meva delícia.
20 ¿Us podeu avenir amb un tribunal corromput,
que inventa delictes en nom de la llei?
21 Ni que ells atemptin contra la vida del just,
i condemnin a mort l'innocent,
22 tinc en Jahvè la muralla on emparar-me,
em refugio en la roca del meu Déu.
23 Es tornaran contra ells les seves males arts,
Jahvè, el nostre Déu, els destruirà,
víctimes del mal que havien tramat.
ArribaAbajoSalm 95 (94): Invitació a la lloança divina1098


1 Veniu, celebrem Jahvè amb crits de festa,
aclamem la Roca que ens salva;
2 presentem-nos davant seu a lloar-lo,
aclamem-lo amb els nostres cants.
3 Jahvè és Déu sobirà,
el rei dels reis de tots els déus;
4 té a la mà. les entranyes de la terra
i són d'ell els cims de les muntanyes;
5 seva és la mar, ja que ell l'ha feta,
les seves mans han modelat la terra ferma.

6 Veniu, prosternem-nos i adorem-lo,
agenollem-nos davant de Jahvè, que ens ha creat;
71099 ell és el nostre Déu,
i nosaltres som el poble que ell pastura,
el ramat que ell mateix guia.
—1238→

Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu:
8 «No enduriu els cors com a Meribà,
com el dia de Massà, en el desert,
9 quan van posar-me a prova els vostres pares
i em temptaren, tot i haver vist les meves obres.
10 Disgustat durant quaranta anys,
vaig dir d'aquella generació:
«Es un poble de cor esgarriat,
que desconeix els meus camins».
11 Per això, indignat, vaig jurar:
«No entraran al meu lloc de repòs».
ArribaAbajoSalm 96 (95): Jahvè, rei de tots els pobles1100


1 Canteu a Jahvè un càntic nou,
canteu a Jahvè, arreu de la terra,
2 canteu a Jahvè, beneïu el seu nom,
anuncieu de dia en dia que ens ha salvat,
3 conteu a les nacions la seva glòria,
conteu a tots els pobles els seus prodigis.

4 Jahvè és gran, és digne de ser lloat,
és més temible que tots els déus;
5 perquè els déus dels pobles són no-res,
però Jahvè ha fet el cel.
6 Glòria i majestat fan guàrdia davant d'ell,
poder i esplendor l'assisteixen al seu temple.

7 Doneu a Jahvè, famílies dels pobles,
doneu a Jahvè honor i majestat,
87 tributeu a Jahvè l'honor del seu nom,
entreu als seus atris, portant-li ofrenes.
9 Adoreu Jahvè, s'apareix la seva santedat!
Que tremoli davant d'ell tota la terra!

10 Digueu a tots els pobles: «Jahvè és rei!»
—1239→
Manté ferm tot el món, incommovible,
sentencia amb raó les causes dels pobles.

11 El cel se n'alegra, la terra hi fa festa,
bramula el mar amb tot el que s'hi mou,
12 jubilen els camps, amb tot el que hi ha,
criden de joia els arbres del bosc,
13 en veure que ve Jahvè,
que ve a judicar la terra;
judicarà tot el mon amb justícia,
tots els pobles amb la seva veritat.
ArribaAbajoSalm 97 (96): Jahvè, rei de justícia1101


1 Jahvè és rei. La terra ho celebra,
se n'alegren totes les illes.

2 Foscor i nuvolades vetllen entorn d'ell,
justícia i raó sostenen el seu tron.
3 Davant d'ell avança un foc
i abrasa els enemics tot al voltant.
4 Els seus llamps enlluernen tot el món,
i la terra, en veure-ho, s'estremeix.
5 Es fonen com cera les muntanyes
davant del Senyor de tota la terra.
6 El cel proclama la seva justícia,
i tots els pobles contemplen la seva glòria.
Queden avergonyits tots els idòlatres,
que es gloriaven en falses divinitats,
tots els àngels es prosternen davant d'ell.

8 Sió, en sentir-ho, se n'alegra,
estan de festa les viles de Judà,
i celebren els vostres determinis,
9 perquè vós sou Jahvè,
l'Altíssim sobre tota la terra,
i excels per damunt de tots els déus.
—1240→

10 Jahvè estima els qui detesten el mal,
guarda la vida dels fidels,
els deslliura de les mans dels injustos.
11 La llum apunta per als justos,
i l'alegria per als rectes de cor.
12 Justos, celebren festes en honor de Jahvè,
enaltiu el record de la seva santedat!
ArribaAbajoSalm 98 (97): Jahvè, rei salvador i justicier11021 Salm.


Canteu a Jahvè un càntic nou:
       ha fet obres prodigioses,
la seva dreta i el seu braç sagrat
       han sortit victoriosos.
2 Jahvè ha revelat la seva ajuda,
i els pobles contemplen la salvació.
31103 L'ha mogut l'amor que ell guarda fidelment
       a la casa d'Israel.
Tothom ha vist, d'un cap a l'altre de la terra,
       la salvació del nostre Déu.

4 Aclamen Jahvè arreu de la terra,
       esclateu en cants i en crits d'alegria.
5 Canteu a Jahvè les vostres melodies,
       canteu-les al so de les cítares,
6 aclamen el rei, que és Jahvè,
       amb trompetes i tocs de corn.
7 Bramula el mar amb tot el que s'hi mou,
       el món i tots els qui l'habiten;
8 tots els rius aplaudeixen,
       i clamen les muntanyes,
91104 en veure que ve Jahvè
       a judicar la terra.
Judicarà tot el món amb justícia,
       tots els pobles amb raó.  —1241→  
ArribaAbajoSalm 99 (98): Jahvè, rei sant1105


1 Jahvè és rei. Els pobles tremolen.
Seu a la carrossa de querubins! La terra trontolla.

2 Jahvè és gran a Sió,
és excels davant de tots els pobles,
3 Que reconeguin el vostre nom, gran i terrible:
       és un nom sant.

4 Vós sou el rei que estima la rectitud,
vós heu posat els fonaments del dret,
sou l'autor del dret i la justícia
       dins el poble de Jacob.

5 Exalceu Jahvè, el nostre Déu,
venereu l'escambell1106 dels seus peus:
       és cosa santa.

6 Moisès i Aharon amb els seus sacerdots,
Samuel amb els qui invoquen el seu nom,
invocaven Jahvè, i els responia;
7 els parlava en la columna de núvol,
i ells escoltaven l'aliança
i els preceptes que els donava.
8 Jahvè, Déu nostre, vós els responíeu,
i éreu per a ells Déu de perdó,
tot i castigar les seves culpes.

9 Exalceu Jahvè, el nostre Déu,
venereu la muntanya sagrada:
és sant Jahvè, el nostre Déu!  —1242→  
ArribaAbajoSalm 100 (99): Invitació a la lloança11071 Salm. Per a l'acció de gràcies.


Aclameu Jahvè, arreu de la terra,
2 doneu culte a Jahvè amb cants de festa,
entreu davant d'ell amb crits d'alegria.
3 Reconeixeu que Jahvè és Déu,
que és el nostre creador i que som seus,
som el seu poble i el ramat que ell pastura.

4 Entreu als seus portals enaltint-lo,
canteu lloances als seus atris,
enaltiu i beneïu el seu nom:
5 «Que n'és, de bo, Jahvè!
Perdura eternament el seu amor,
és fidel per segles i segles».
ArribaAbajoSalm 101 (100): Espill d'un monarca perfecte11081 Salm. De David.


Vull celebrar la fidelitat i la justícia.
       A vós Jahvè, dedico el meu cant.
2 Estudiaré la causa de la gent honrada,
       sempre que recorrin a mi.
Portaré les coses de palau
       amb honradesa de cor,
3 no em proposaré d'aconseguir
       cap objectiu innoble.
No sóc amic dels qui obren contra llei,
       no hi vull tenir tractes;
4 que s'allunyin de mi els cors perversos,
—1243→
       són per a mi uns desconeguts.
5 Als qui d'amagat infamen els companys,
       els obligo a callar;
m'és insuportable l'home d'ulls altius
       i de cor arrogant.
6 Poso els ulls en gent fidel del país,
       per cridar-los a viure amb mi;
són homes de conducta irreprensible
       els qui estan al meu servei.
7 No tindran lloc al meu palau
       els homes fraudulents;
no es mantindrà a la meva presència
       ningú que menteixi.
8 No em canso cada dia de fer callar
       els injustos del país.
Vull que s'acabin a la ciutat de Jahvè
       els qui practiquen el mal.
ArribaAbajoSalm 102 (101): Pregària en la dissort11091 Pregària d'un afligit quan, sentint-se defallir, aboca el seu plany davant de Jahvè.


2 Escolteu, Jahvè, la meva pregària,
que us arribi el meu clam.
3 No m'amagueu la vostra mirada
       en aquesta hora de perill;
escolteu atent, no trigueu més a respondre'm
       ara que us invoco.
4 Els meus dies s'esvaeixen com el fum,
es consumeixen com les brases els meus ossos;
5 se m'asseca el cor com l'herba segada,
no tinc esma de menjar el meu pa;
6 a força de planye'm,
la pell se m'encasta als ossos,
7 com les òlibes al desert
—1244→
i els mussols a les ruïnes,
8 com els ocells solitaris als terrats,
passo la nit desvetllat i planyent-me.
9 Tot el dia els enemics m'escarneixen
i es valen del meu nom per maleir.
10 Menjo cendra com el pa de cada dia,
barrejo amb les llàgrimes la beguda,
11 veient amb quina violència
m'heu alçat per rebatre'm a terra.
12 Com l'ombra del capvespre la meva vida declina,
i em vaig assecant com l'herba.

13 Però vós, Jahvè, regneu eternament,
i es perpetuarà de segle en segle el vostre record;
14 tingueu pietat de Sió,
que ja és temps de compadir-la, ja n'és l'hora.
15 Els vostres servents estimen aquestes pedres,
els fa llàstima aquesta pols.
16 Els estrangers donaran culte al nom de Jahvè,
els reis de tot el món veneraran la seva glòria.
17 Quan Jahvè restaurarà Sió,
hi apareixerà la seva glòria,
18 escoltarà l'oració dels desvalguts,
farà cas de les seves pregàries.
19 Que quedi escrit per a les generacions que vindran,
i el poble creat de nou lloarà Jah.
20 Jahvè mira des de les altures del cel,
des del seu lloc sagrat guaita la terra,
21 per escoltar el plany dels captius,
per alliberar els condemnats a mort.
22 Anunciaran a Sió el nom de Jahvè,
anunciaran la seva lloança a Jerusalem,
23 quan s'hi apleguin pobles i reialmes
per donar culte a Jahvè.

24 Ell havia esgotat a mig camí les meves forces,
em volia escurçar la vida, 25 però li he dit:
«Déu meu, no em prengueu a la meitat dels meus anys,
—1245→
mentre els vostres s'allarguen pels segles.
26 Al principi assentàreu la terra,
i el cel és obra de les vostres mans;
27 ells passaran, però vós subsistireu,
tots s'envelliran com un vestit,
i els canviareu com la gent muda de roba;
28 però vós sou sempre igual,
els vostres anys no tenen fi».
29 Els fills dels vostres servents viuran segurs,
els seus descendents es mantindran a la vostra presència.
ArribaAbajoSalm 103 (102): Bondat de Jahvè11101 De David.


Beneeix Jahvè, ànima meva,
del fons del cor beneeix el seu sant nom.
2 Beneeix Jahvè, ànima meva,
no t'oblidis mai dels seus favors.
3 Ell et perdona les culpes
i et guareix de tota malaltia;
4 rescata de la mort la teva vida
i et sacia d'amor entranyable;
5 et corona de felicitat com desitjaves,
i tu et rejoveneixes com una àguila1111.
6 Jahvè fa justícia als oprimits,
sentencia a favor d'ells.

7 Ha revelat a Moisès els seus camins,
el seu estil d'obrar, als fills d'Israel:
81112 «Jahvè és compassiu i benigne,
lent per al càstig, ric en amor».
9 No sempre acusa,
ni guarda rancúnia sense fi,
10 no ens castiga els pecats com mereixíem,
no ens paga com deuria per les nostres culpes.
—1246→

11 El seu amor als fidels és tan immens
com la distància del cel a la terra;
12 llença les nostres culpes lluny de nosaltres
com l'orient és lluny de l'occident.
13 Com un pare s'apiada dels fills,
Jahvè s'apiada dels fidels,
14 perquè sap de quin fang ens va formar,
i es recorda que som pols.
15 La vida de l'home dura com l'herba,
la seva florida és com la dels camps;
desapareix quan hi passa una ventada,
16 i ni es coneix el lloc on era.
171113 Però l'amor de Jahvè pels seus fidels
       és de sempre i dura sempre,
la seva bondat s'estén als fills dels fills,
18 si guarden la seva aliança
si es recorden dels preceptes i els compleixen.

19 Jahvè té el tron al cel,
governa l'univers amb poder sobirà.
20 Beneïu-lo, àngels de Jahvè,
herois poderosos que executeu les seves ordres,
sempre a punt d'obeir els seus manaments.
21 Beneïu-lo, estols de Jahvè,
ministres que executeu els seus designis.
22 Beneïu-lo, criatures de Jahvè,
a tot arreu on ell és sobirà.

Beneeix Jahvè, ànima meva!