Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Anterior Indice Siguiente  —[124]→     —[125]→  

ArribaAbajoApéndice

Catálogo de libros y folletos en catalán editados en México


  —[126]→     —127→  

ArribaAbajoÍndice por autor230

AIGUADER, Jaume. Miquel Servet. Prefacio de Jaume Pi-Sunyer. México, Col·lecció Catalònia [Talleres Gráficos de Editorial Minerva], 1945, 311 p., 19 cm. (Col·lecció Catalònia, 6).

ALBA, Víctor. Els supervivents. México, Edicions Catalònia [Talleres Gráficos de Editorial Minerva], 1950, 252 p. + índ., 19 cm. (Col·lecció Catalònia, 17).

ALCOVER, Joan. Antologia poètica mínima. Prólogo de Anna Murià. México, Biblioteca Catalana, 1946, 22 p., 14 cm. (Antologies Poètiques Mínimes, III). «Aquesta Antologia Poètica Mínima s'envia com obsequi a tots els subscriptors de Biblioteca Catalana». «Imprès en els tallers de la Biblioteca Catalana el 30 de maig de 1946. Edició de 500 exemplars».

ALMENARA, Roc d', vid. Emili SABATÉ i Casals.

ANDREU i Abelló, Josep. Present i futur de Catalunya. Conferència donada el 6 de juny del 1942 al local de l'Orfeó Català de Mèxic, sota els auspicis de Comunitat Catalana. Reproducción de un retrato del autor de Calicó. México [Avel·lí ARTÍS, impressor], [1942], 30 p., 17 cm.

ARQUER, Jordi. El futur de Catalunya i els deures polítics de l'emigració catalana. México, Biblioteca Catalana, 1943, 115 p. + índ., 18 cm. (Col·lecció Documents, 1). «Dedico aquest llibre als combatents anònims de la nostra guerra civil que en tots els fronts d'Ibèria han lluitat i han mort per Catalunya i pel socialisme». «Aquest llibre fou acabat d'imprimir el dia 20 de gener del 1943, en els Tallers de Biblioteca Catalana».

  —128→  

——Oda a Sant Jordi. Ilustraciones de Bartolí. México, Tallers de la Biblioteca l'Estel, 1943, 12 p., 19.5 cm. «Aquesta poesia de Jordi Arquer -la primera que edita en forma de fascicle- no s'ha acabat d'imprimir per la Diada de Sant Jordi, sinó que ho ha estat el dia 30 de març de 1943, Any IV de la gran Diàspora de Catalunya, en els tallers de la Biblioteca l'Estel de la Ciutat de Mèxic». «D'aquesta Oda a Sant Jordi se n'ha fet un tiratge únic de 500 exemplars, numerats i signats per l'autor i amb el propòsit de què mai més no es reediti».

ARTÍS Balaguer, Avel·lí. Adrià Gual i la seva obra. Comentario de Joan Roura-Parella. Retrato de Adrià Gual. México, Col·lecció Catalònia [Talleres Gráficos de Editorial Minerva], 1944, 92 p. + índ., 19 cm. (Col·lecció Catalònia, 2).

ARTÍS-Gener, Avel·lí. 556. Brigada mixta. Prólogo de Vicenç Guarner. México, Col·lecció Catalònia, 1945, 231 p. + índ., 19 cm. (Col·lecció Catalònia, 4).

AUDIVERT, Pompeu. Gravat català, al boix. Amb seixanta reproduccions, quatre gravats originals i una Auca d'Arts i Oficis. México, Biblioteca Catalana, 1946, 42 p. + 40 p. sin numerar + índ., 23.5 cm. (Monografies d'Art, 1). «Al meu fill Eduard». «Aquesta edició de Gravat català, al boix ha estat impresa en els obradors d'impremta d'en Bartomeu Costa i Amic; se n'ha encarregat de la seva direcció el mateix autor. Ciutat de Mèxic, maig del MCMXLVI».

BARTRA, Agustí. Coral a Lluís Companys per a moltes veus. Dibujo de Joan Junyer. México, s. e. [Imprenta Galve], 1954, 11 p., 21 cm. [Dedicado a Maria Companys de Gally]. «Aquest poema fou enllestit als obradors de la impremta Galve, S. A., el dia 15 d'octubre del 1954, data del XIVè aniversari de l'execució al castell de Montjuic del President Lluís Companys».

——L'arbre de foc. Poema de l'Home. Poema de Rut. Ilustraciones de Joan Junyer y Vlady. Portada de Pere Calders. México, ed. del autor [Imprenta Grafos], 1946, 194 p. + índ., 23.5 cm. «Aquest llibre fou acabat d'imprimir a la ciutat de Mèxic D. F. el dia 5 de juny de 1946 a la Impremta Grafos, dels germans Gally. L'edició consta de 240 exemplars numerats i signats per l'autor. Números I al X, amb paper Ameca Buff, especials. Números 11 al 250, amb paper Malinche, per a subscripció i venda».

——L'estel sobre el mur. Con un retrato del autor de Pere Calders. México, Biblioteca Catalana, 1942, 198 p. + índ., 18 cm. (Biblioteca Catalana, 3).

  —129→  

——L'evangeli del vent. Dibujo de Picasso. México, Biblioteca Catalana, 1956, 152 p. + índ., 21 cm. «Aquesta primera edició de L'evangeli del vent, d'Agustí Bartra, s'ha acabat d'estampar als obradors de Biblioteca Catalana de B. Costa-Amic, d'on ha sortit enllestida el dia 5 de setembre del 1956».

——Màrsias i Adila. Poema. Ilustraciones de Francesc Domingo. Retrato del autor de Arturo Souto. México, Edicions de la Biblioteca Catalana, 1948, 210 p., 21 cm. «Aquesta primera edició del poema Màrsias i Adila, d'Agustí Bartra, s'ha acabat d'estampar als obradors de Biblioteca Catalana de la Ciutat de Mèxic, el dia 20 d'agost de 1948». «Justificació del tiratge: Edició de 200 exemplars, numerats i signats per l'autor, en paper Malinche. Número I, fora de venda. Números II al VI, exemplars d'autor. Números 7 al 200, per a subscripció i venda».

——Màrsias. Poema. Dibujo de Francesc Domingo. México, Lletres [Talleres de la Biblioteca Catalana], 1946, 40 p., 23 cm. (Col·lecció Lletres). [Dedicado a Pau Casals.]. «Aquest poema ha estat imprès als tallers de Biblioteca Catalana el dia 26 d'octubre de 1946».

——Oda a Catalunya des dels tròpics. Versión en catalán y castellano [hay otra versión en catalán e inglés]. Ilustraciones de Joan Junyer. Portada y ex-libris de Pere Calders. México, Biblioteca Catalana, 1942, 14 p. + 1 lám., 21.5 cm. «Aquesta Oda fou acabada d'imprimir als tallers de la Biblioteca Catalana (Mèxic, D. F.) que dirigeix B. Costa-Amic, el dia 30 de juny de 1942. Se n'ha fet un tiratge de 500 exemplars, numerats i signats per l'autor. D'aquests exemplars, 300 porten una traducció en castellà, i la resta, de 200, en anglès. La portada i l'ex-libris són de Pere Calders».

——Odisseu. Ilustraciones de J. M. Giménez Botey. Portada de Pere Calders. México, Edicions Catalanes [de Mèxic], [Impresora Galve], 1953, 284 p., 18 cm. (Col·lecció La Fona). «Aquest llibre és dedicat a Antoni Ribera». «Aquesta primera edició d'Odisseu, d'Agustí Bartra, ha estat impresa, sota la cura i direcció de Guillem Gally, als obradors d'Impresora Galve, S. A., d'on ha sortit enllestida el dia 19 de juliol de 1953».

——Poemes d'Anna. México, Col·lecció Lletres [Impresiones Modernas, S. A.], 1955, 45 p., 16 cm. (Col·lecció Lletres). «Aquest llibre ha estat enllestit als obradors de Impresiones Modernas, S. A., el dia 26 d'octubre de 1955, sota la   —130→   cura i direcció de Luis F. Zepeda. L'edició consta de 200 exemplars, numerats i signats per l'autor».

——Rèquiem. Ilustraciones de Joan Giménez Giménez. México, Lletres [Imprenta Grafos], 1949, 23 p., 23 cm. (Col·lecció Lletres). «Aquesta primera edició del poema Rèquiem d'Agustí Bartra, s'ha acabat d'estampar als obradors de la Impremta Grafos, carrer del 57, núm. 10-B, de la Ciutat de Mèxic, el dia 20 d'abril del 1949».

——Una antologia de la lírica nord-americana. México, Edicions Lletres [Imprenta Grafos], 1951, 318 p., 20 cm. «Aquesta primera edició d'Una antologia de la lírica nord-americana, d'Agustí Bartra, ha estat acabada als tallers de la Impremta Grafos, carrer del 57, núm. 10-B, de la Ciutat de Mèxic, el dia 8 de novembre de 1951».

——Xabola. Prólogo de Josep Carner. México, Biblioteca Catalana, 1943, XII + 224 p. + índ., 18 cm. «D'aquest llibre se n'ha fet únicament una edició de bibliòfil limitada a 100 exemplars, numerats tots i signats per l'autor». «Aquest llibre fou acabat d'imprimir als tallers de la Biblioteca Catalana (Mèxic, D. F.) el dia 1 de setembre de 1943»231.

BERNAT Baldoví, Josep. Comèdia nova en un acte titolada El virgo de Vicententa i l'alcalde de Favara o el parlar bé no costa un patxo (1845). México, Mediterrani, 1947, 68 p., 18 cm. [Reimpresión].

BLADÉ Desumvila, Artur. Benissanet. México, Edicions Catalònia, 1953, 206 p. + índ., 19 cm. (Col·lecció Catalònia, 18).

——Geografia espiritual de Catalunya (Segons les teories de Francesc Pujols). Dibujo de Marcel·lí Porta. México, Biblioteca Catalana, 1944, 110 p. + índ., 18.5 cm. (Col·lecció Documents, 2). «Aquest llibre fou acabat d'imprimir el dia 2 de juny del 1944, en els tallers de la Biblioteca Catalana, a la Ciutat de Mèxic».

BOIX, Alfons. Els problemes de Catalunya i l'exili. Informe presentat en nom del Consell Directiu de Comunitat Catalana. México, Comunitat Catala, 1947, 8p., 19 cm.

  —131→  

CABRUJA, Agustí. Les òlibes (Novel·la). México, Edicions Costa Brava, 1954, 216 p., 20 cm. [Dedicado Carles Rahola]. «La primera edició d'aquest llibre s'acabà d'imprimir el dia 15 d'octubre de 1954, als tallers gràfics de l'Editorial Sosa e hijos -Callejón San Ignacio, 58, México, D. F.-, sota la direcció de l'impressor mexicà Daniel Sola, gerent, en un tiratge de mil exemplars».

——Ona i Ocell (Poemes). Prólogo de J. M. Corredor. Ilustraciones de David Anton Garvi. México [Imprenta de Editorial Latina], 1950, 93 p. + índ., 20 cm. «Aquest llibre s'acabà d'imprimir la Diada de Sant Jordi de 1950 en els tallers d'impremta de l'Editorial Llatina, en edició especial i limitada a cent exemplars en paper Malinche».

——Raïm (Poemes). Ilustraciones de Marcel·lí Porta. México, Ediciones Vértice [Imprenta Helénica], 1951, 108 p. + índ., 20.5 cm. «Aquest llibre s'acabà d'imprimir el dia 11 de setembre de 1951 als obradors de la Imprenta Helénica, de Mèxic, sota la direcció de l'impressor de Palamós Formós Plaja, en edició especial i limitada a cent vint-i-cinc exemplars en paper Malinche».

——Terra nostra (Imatges i anècdotes). Ilustraciones de Marcel·lí Porta. [México], Garvi [Imprenta de la Biblioteca Catalana], 1946, 124 p. + índ., 21 cm. «D'aquesta edició se n'ha fet un tiratge de 1010 exemplars, dels quals 10 fora de venda, enquadernats en pell i numerats del Nº 1 al 10. La impressió ha estat feta en els obradors d'impremta de la Biblioteca Catalana. Ciutat de Mèxic, maig del l946».

CARNER, Josep. Antologia poètica mínima. Prólogo de Agustí Bartra. México, Biblioteca Catalana, 1946, 22 p., 14 cm. (Antologies Poètiques Mínimes, IV). «Aquesta Antologia Poètica Mínima s'envia com obsequi a tots els subscriptors de Biblioteca Catalana». «Imprès en els tallers de la Biblioteca Catalana el 30 de maig del 1946. Edició de 500 exemplars».

CARNER-Ribalta, Josep. Els catalans en la descoberta i colonització de Califòrnia. Seguit del «Diari Històric» de Gaspar de Portolà. [Con nota introductoria del editor]. Catorce grabados y cuatro cartas geográficas. México, Biblioteca Catalana, 1947, 133 p. + índ., 18 cm. (Biblioteca Catalana, 6). «Edició especial de 310 exemplars, dels quals 300 numerats amb els números 1 al 300, i 10 exemplars fora de venda marcats amb les lletres A a la J». «La present edició ha estat impresa en els tallers de Biblioteca Catalana i a la cura del propi editor. Ciutat de Méxic, març de l'any 1947».

  —132→  

CARRERES i Palet, Joan. La reorganització de la indústria cotonera catalana. México, Club del Llibre Català, 1962, 23 p., 23 cm. (Estudis i Documents, 4).

CASA REGIONAL VALENCIANA. Llibret de la Falla. Any 1961. México, Casa Regional Valenciana, 1961, 19 p., 21.5 cm.

CATALÀ, Víctor. Solitud. México, Edicions Catalònia, 1946, 354 p. + índ., 19 cm. (Col·lecció Catalònia, 12).

CENTRE CATALÀ DE L'HAVANA. Ponència del... a la Conferència Nacional Catalana de Mèxic. [México], s. e., [1953], 8 p., 24 cm.

CID i Mulet, Joan. Destins. Novel·la. México, Publicacions Atlántida [Imprenta de B. Costa-Amic], 1947, 198 p., 19.5 cm. «A Josep M. Brull mort en els camps de concentració d'Alemanya». «Aquest llibre fou acabat d'imprimir el dia 15 d'abril de 1947, en els obradors de la imprenta de B. Costa-Amic, a la Ciutat de Mèxic».

COLOMER, Wenceslau. La Joventut Socialista Unificada de Catalunya per la unitat combatent de la joventut catalana. México, JSU de Catalunya. Delegació Mèxic del Comitè Executiu, 1946, 44 p., 18.5 cm.

COMORERA, Joan. Contra la guerra imperialista i per l'alliberació social i nacional de Catalunya. Informe de... [México], PSUC (secció catalana de la Internacional Comunista), [1940], 89 p., 16.5 cm. (Documents, 1).

——Contra traïdors i enemics, contra la guerra imperialista i per l'alliberació social [i nacional] de Catalunya. Informe de... [México], PSUC (secció catalana de la Internacional Comunista), [1941], 23 p., 17 cm. (Documents, 2).

——El problema de les nacionalitats a Espanya. México, Publicacions Catalunya [1942], 31 p., 19.5 cm.

——Els enemics de la unitat combatent dels catalans. México, PSUC. Comissió de Propaganda del Comitè Central [1943], 52 p., 19.5 cm.

——Franco i la Falange són la guerra. México, Edicions Catalunya [1942], 39 p., 19.5 cm.

——La batalla de la pau. México, Publicacions Catalunya [1945].

——La nació en la nova etapa històrica. México [PSUC], 1944, 62 folios mult., 27 cm.

——La unió nacional és una necessitat vital per a l'alliberament dels pobles d'Espanya. México, Publicacions Catalunya, 1942, 12 p., 27 cm.

  —133→  

——Període interimperialista de la Segona Guerra Mundial. México, s. e., 1940, 39 p., multicop.

——Una nova etapa històrica. México, Publicacions Catalunya, 1943, 43 p., 19.5 cm. «Conferència pronunciada per Joan Comorera, Secretari General del Partit Socialista Unificat de Catalunya, el 12 de juny de 1943, amb motiu de la seva intervenció a l'assemblea de militants residents a Mèxic, convocada per la Delegació per tal d'examinar i discutir la resolució del CC. en referència a la disolució de la Internacional Comunista».

COMUNITAT CATALANA DE MÈXIC. Memòria del Secretari Josep M Poblet, llegida i aprovada en Assemblea General Ordinària d'associats de la... México, Publicacions de la Comunitat Catalana de Mèxic [A. Artís impressor], [1942], 14 p., 20 cm. (Comunitat Catalana de Mèxic, 2).

CONANGLA i Fontanilles, Josep. Els altres sentits. Ressonàncies del Cant Espiritual de Maragall. Portada de J. M. Giménez Botey, México, Xaloc [Imprenta de B. Costa-Amic], 1957, 141 p. + índ., 17 cm. (Col·lecció Proteu, 2). «En consoladora enyorança dels meus difunts inoblidables».

CONSELL NACIONAL CATALÀ. Declaració de drets de la nació catalana. México, Edicions del Consell Nacional Català. II Conferència Nacional [1967], 16 p., 18.5 cm.

CONSELL NACIONAL DE CATALUNYA. Declaració política del... México, Edicions del Consell Nacional de Catalunya, 1944, 20 p., 20.5 cm.

COSTA, Artur. L'experiència de l'Estatut d'Autonomia del 1932. México, Club del Llibre Català [Talleres Gráficos de Editorial Fournier], 1960, 15p., 23 cm. (Estudis i Documents, 2).

——La capacitat econòmica de Catalunya. México, Club del Llibre Català [Talleres Gráficos de Editorial Fournier], 1962, 18 p., 23 cm. (Estudis i Documents, 5).

COSTA-Amic, Bartomeu. El navegant-descobridor Colom era català de Mallorca i nebot dels Reis Catòlics. México, Costa-Amic, Editores, 1992, 278 p., 21 cm. «Aquesta primera edició catalana sobre Colom el navegant-descobridor feta a Mèxic, ha sigut possible per l'ajuda i entusiasme del català Joan Pascual. Ha cuidat l'edició el propi autor de l'obra i se n'ha fet un tiratge de dos mil exemplars, als obradors litogràfics de Costa-Amic Editores, S. A. Amb aquesta edició catalana inaugurem el nou domicili de la nostra empresa editora,   —134→   ara establerta al carrer Comonfort, 36 còdig postal 06220 amb telèfon 5265282, Mèxic, D. F.».

Crònica de Jaume I. La conquesta de Mallorca. Adaptación de Lluís Nicolau d'Olwer. México, Edicions de la Biblioteca Catalana, 1946, 109 p. + índ., 21 cm. (Clàssics Catalans, 1). «Aquest llibre fou imprès en els obradors d'impremta d'en Bartomeu Costa i Amic. Ciutat de Mèxic, maig del 1946».

CUYÀS F., Josep. De cor a cor. Comèdia en un acte. México, edición del autor, s.f., 40 p., 22 cm.

DIVERSOS AUTORES. La conquesta de Mallorca, Lo somni, Poesies. México, Biblioteca Catalana, 1946 (Clàssics Catalans, III). «Aquest llibre fou imprès en els obradors d'impremta d'en Bartomeu Costa i Amic. Ciutat de Mèxic, maig del 1946». «D'aquesta edició se n'han fet dos-cents exemplars, numerats del 1 al 200 i amb el nom del subscriptor i 10 exemplars fora de venda marcats amb les lletres A a J».

DIVERSOS AUTORES. Llibre d'Amic e Amat, Regiment de la cosa pública. Edició de bibliòfil dels Clàssics Catalans. México, Biblioteca Catalana, 1947, (Clàssics Catalans, IV). «Aquest llibre, volum quart de la Col·lecció Clàssics Catalans, fou imprès en els tallers de la Biblioteca Catalana sota la direcció de B. Costa i Amic. Ciutat de Mèxic, març de l'any MCMXLVII». «D'aquesta edició se n'ha fet un tiratge de 300 exemplars, numerats del 1 al 300 i amb el nom del subscriptor i 10 exemplars fora de venda marcats amb les lletres A a J».

DIVERSOS AUTORES. Recull de fotografies d'escultures i monuments azteques. Amb text de B. Péret a quatre llengües (anglès, espanyol, francès, català). México, B. Costa i Amic editor, 1943.

DOT Arxer, Antoni. Presència. México, edición del autor [Talleres de Manuel Casas, impresor], 1966, 100 p. + índ., 19.5 cm. «Aquest llibre ha acabat d'imprimir-se en els tallers de Manuel Casas, impresor, del carrer Riu Lerma No. 303. Mèxic 5, D. F., el dia 18 de març de 1966».

DURAN, Manuel. Ciutat i figures. Prólogo de Agustí Bartra. México, Lletres [Impresora Galve, S. A.], 1952, 37 p., 19.5 cm.

EIXIMENIS, Francesc. Regiment de la cosa pública. Volum publicat sota el patronatge de la Fundació Ramon Llull a Mèxic. Prólogo de Antoni Maria Sbert. México, Biblioteca Catalana, 1947, 207 p., 21 cm. (Clàssics Catalans, IV). «Aquest llibre, volum quart de la Col·lecció Clàssics Catalans, fou imprès en   —135→   els tallers de la Biblioteca Catalana sota la direcció de B. Costa i Amic. Ciutat de Mèxic, març de l'any MCMXLVII».

El problema nacional català. Primera part. Antecedents històrics. Prólogo de Pere Ardiaca. México, Edicions Horitzons [Impresora Dante], 1961, 75 p. + índ., 16.5 cm. «S'acabà d'imprimir a Mèxic D. F. el día 21 d'octubre de 1961 als Tallers d'Impressora Dante».

El problema nacional català. Segona part: El moviment nacional sota la direcció de la burgesia (1898-1936). México, Edicions Nous Horitzons [1962], 89p., 16.5 cm.

Esculturas, pinturas, dibujos. Giménez Botey 1953-57. Texto en castellano, catalán, inglés y francés. Introducción de Ceferino Palencia. Sobrecubierta ilustrada, treinta reproducciones en blanco y negro y cuatro tricromías. México, Xaloc [Talleres Gráficos de Editorial Fournier], 1957, 27 p. + 35 láminas, 27.5 cm. «Este libro se terminó de imprimir el día 6 de marzo de 1957, en los Talleres de EFSA, que dirige Joan B. Climent, calle Arquitectura 29, Copilco-Universidad, México, D. F. Los grabados fueron hechos por Martínez y Conzado, e impresos en una máquina Heidelberg por el maestro Clemente Boldó. Se ha hecho una edición de 500 ejemplares, numerados del 1 al 500».

ESPINASA i Closa, Joan. La comarca del Vallès. Monografia sentimental. Pórtico de Joan Arús. México, Biblioteca Catalana [Editora Ibero-Mexicana], 1955, 62 p., 18 cm. (Biblioteca Catalana, 9). «Aquest volum, que és la publicación número 32 feta per Biblioteca Catalana, s'ha imprès el dia 3 de maig de 1955, a la Ciutat de Mèxic».

ESPLÀ, Carles. Don Amadeu Hurtado, un liberal europeu. Conferència pronunciada a l'Orfeó Català de Mèxic el dia 8 de febrer de 1952. Introducción de Antoni M. Sbert. México, Orfeó Català de Mèxic, [Imprenta Librería Madero], 1952, 29 p.+ 1 retrato, 19.5 cm.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. Antecedents i documentació que motivaren els acords de l'Assemblea Extraordinària celebrada el 5 de març de 1960. México, Suplement de La Humanitat [Impresora Galve, S. A.], 1960, 53 p., 19.5 cm.

FABRA, Pompeu. Diccionari ortogràfic abreujat. México, Biblioteca Catalana, 1946, 61 p., 17 cm. (La Nostra Llengua, 1) «Aquesta edició del Diccionari ortogràfic abreujat ha estat impresa en els tallers propis de la Biblioteca Catalana de B. Costa-Amic, a la Ciutat de Méxic. Agost de l'any 1946».

  —136→  

——Les principals faltes de gramàtica. México, Biblioteca Catalana, 1946, 57 p. + índ., 17 cm. (La Nostra Llengua, 2). «Aquesta edició de Les principals faltes de gramàtica ha estat impresa en els tallers propis de la Biblioteca Catalana de B. Costa-Amic, a la Ciutat de Mèxic. Agost de l'any 1946».

FERRER, Miquel. Enric Prat de la Riba i l'Assemblea de Parlamentaris del 1917. México, Club del Llibre Català, 1961, 19 p., 23 cm. (Estudis i Documentes, 3).

——Informe sobre el problema de les institucions de la Catalunya autònoma. México, s. e., 1959, 21.5 cm.

——Projecte de bases econòmiques i socials sobre la reconstrucció de Catalunya. México, s. e., 1947.

FOIX, Pere. Apòstols i mercaders. Quaranta anys de lluita social a Catalunya. Presentación de Manuel Serra i Moret. México, Edicions de la Fundació Sara Llorens de Serra [Talleres de B. Costa-Amic], 1957. 239 p. + índ., 21.5 cm. «Imprès als tallers d'impremta de B. Costa-Amic, editor, al carrer Mesones 14 de la Ciutat de Mèxic. Octubre de 1957».

——Catalunya, símbol de llibertat. México, Biblioteca Catalana, 1942, 231 p., 17.5 cm. (Biblioteca Catalana, 2)

——Serra i Moret. México, Editores Mexicanos Unidos, 1967, 340 p., 21 cm. «Aquest llibre s'ha acabat d'imprimir en març del 1967, als tallers gràfics de Daniel Boldó, Tlalpan 1104-A, de la ciutat de Mèxic. Se n'ha fet un tiratge de 2000 ejemplars».

FUSTER, Joan. La poesia catalana fins a la Renaixença. Presentación de Francesc Farreras Durán. México, Edicions Catalanes de Mèxic [Talleres Gráficos de Editorial Fournier], 1945, 51 p., 17 cm. (Monografies Bages, 2). «Aquest volum de Monografies Bages ha estat imprès als tallers gràfics de l'Editorial Fournier, S. A. Bolívar No. 238-A, México, D. F. Fou acabat el dia 24 d'abril del 1954».

GISPERT Coll, Maria. Ombres i llums. México, Edicions del Patronat de Cultura Terra Ferma. Centre Català de Veneçuela [Costa-Amic, Ed.], 1960, 370 p., 21 cm. «Acabat d'imprimir el dia 25 de juny de 1960 en els Tallers d'impremta de B. Costa-Amic, Editor de Carrer Mesones 14. Ciutat de Mèxic. Edició de 1000 exemplars».

GUANSÉ, Domènec. Retrats literaris. México, Edicions Catalònia [Imprenta Insurgentes], 1947, 196 p + índ., 19 cm. (Col·lecció Catalònia, 13).

  —137→  

GUASCH, Joan M. Antologia poètica mínima. México, Biblioteca Catalana [1945], 15 p., 14 cm. (Antologies Poètiques Mínimes, I). «Aquesta Antologia Poètica Mínima s'envia com obsequi a tots els subscriptors de Biblioteca Catalana». «Els textos d'aquesta edició han estat publicats per la Biblioteca Catalana de Mèxic, que dirigeix B. Costa-Amic. Se n'ha fet un tiratge de 500 exemplars, numerats».

Homenatge dels catalans de Mèxic al general Lázaro Cárdenas. Maig de 1971. México, Edicions Orfeó Català, 1971, 47 p., 23 cm.

——HURTADO, Amadeu. Quaranta any d'advocat. Història del meu temps. Vol. I. Retrato del autor de Ramon Casas. Prólogo de Odó Hurtado. México, Xaloc [Talleres Gráficos de Editorial Fournier], 1956, 293 p., 21.5 cm. «Aquest llibre s'acabà d'imprimir el 3 de maig del 1956, al taller de l'Editorial Fournier, S. A., que dirigeix el mestre Joan B. Climent, a la ciutat de Mèxic».

——Quaranta any d'advocat. Història del meu temps. Vol. II. Retrato del autor de Ramon Casas. México, Xaloc [Talleres Gráficos de Editorial Fournier], 1958, 310 p., 21.5 cm. «Aquest llibre s'acabà d'imprimir el 29 de novembre del 1958, al taller de l'Editorial Fournier, S. A. que dirigeix el mestre Joan B. Climent, a la ciutat de Mèxic».

HURTADO, Odó. 11 de setembre del 1714 (Conferència llegida a l'Orfeó Català, l'onze de setembre de 1960). México, Orfeó Català de Mèxic [Publi-Gráfica], [1960], 19 p., 21 cm.

——L'Araceli Bru. México, Xaloc [Talleres Gráficos de Editorial Fournier], 1958, 182 p., 20 cm. «Aquest llibre s'acabà d'imprimir al taller de l'Editorial Fournier S. A. que dirigeix el mestre J. B. Climent, a la ciutat de Mèxic. Se n'ha fet una edició de mil exemplars».

——Unes quantes dones. Dibujos de J. M. Giménez Botey, Joan Giménez Giménez y Tísner. México, Xaloc [Talleres Gráficos de Editorial Fournier] 1955, 243 p. + índ., 19.5 cm. (Serie Literatura, 2). «Aquest llibre s'acabat d'imprimir el 9 de juny del 1955, al taller de l'Editorial Fournier, S. A., que dirigeix el mestre Joan B. Climent, a la ciutat de Mèxic. Se n'ha fet una edició de mil exemplars».

Jocs Florals de la Llengua Catalana. Mèxic, D. F., 1973. Any CXV de la seva restauració. México, Patronat dels Jocs Florals de la Llengua Catalana [Técnica Gráfica S. A.], 1976, 82 p., 21 cm.

  —138→  

Jocs Florals de la Llengua Catalana 1957. Any XCIX de la seva restauració. México, Patronat dels Jocs Florals de la Llengua Catalana [Talleres Gráficos de Editorial Fournier], 1958, 142 p. + 16 láminas, 21 cm. «Als Patrocinadors, Mantenedors i Cooperadors que amb la seva generositat han fet possible la celebració amb alta dignitat dels Jocs Florals de la Llengua Catalana a la ciutat de Mèxic i l'edició d'aquest llibre per Catalunya. Honor i Gratitut».

Jocs Florals de la Llengua Catalana. L'Alguer, 1961. Any CIII de la seva restauració. México, Patronat dels Jocs Florals de la Llengua Catalana [Talleres Gráficos de Editorial Fournier], 1963, 133 p. + índ. + 8 láminas, 21 cm.

La Conferència Nacional Catalana. [México], s. e., 1953, 8 p.

LLORENS i Jordana, Rodolf. La ben nascuda. México-Caracas: Edicions del Centre Català de Caracas [Talleres de B. Costa-Amic, Ed.], 1958, 340 p., 21 cm. «S'acabà d'imprimir aquest llibre el dia 14 de desembre de 1957, als tallers de l'Editorial B. Costa Amic, Mesones No. 14, Mèxic, D. F. Edició de 2000 exemplars»232.

LLORENTE, Teodor. Antologia poètica mínima. Selección de Joan Sales. Prólogo de B. Costa-Amic. México, Biblioteca Catalana, 1947, 23 p., 14.5 cm. (Antologies Poètiques Mínimes, V). «Aquesta Antologia Poètica Mínima s'envia com obsequi a tots els subscriptors de Biblioteca Catalana». Imprès en els tallers de la Biblioteca Catalana que dirigeix B. Costa-Amic, el 15 de maig de 1947».

LLUHÍ i Vallescà, Joan. Lluís Companys Jover. President de la Generalitat de Catalunya. Parlament pronunciat en ocasió del tercer aniversari de la seva mort heroica. México, Casal Català [Imprenta Grafos], 1944, 85 p., 20 cm.

LLULL, Ramon. Llibre d'amic e amat. Publicat sota el patronatge de la Fundació Ramon Llull a Mèxic. Estudio preliminar de Antoni Maria Sbert. México, Biblioteca Catalana, 1947, XXXII + 114 p. + índ., 20 cm. (Clàssics Catalans, V). «Aquest llibre, volum cinquè de la Col·lecció Clàssics Catalans, fou imprès en els Tallers de la Biblioteca Catalana sota la direcció de B. Costa-Amic. Ciutat de Mèxic, març de l'any MCMXLVII».

  —139→  

LOPERENA Romà, J. Catalunya i la Segona República Espanyola. Conferència. México, s. e., 1943.

Macià. La seva actuació a l'estranger. Presentación de J. Carner-Ribalta. Recopilación y notas de Ramon Fabregat. Con un retrato de Macià, reproducción de la revista Ressorgiment. México, Edicions Catalanes de Mèxic. Autors Associats [Talleres Gráficos de Editorial Intercontinental], 1952, 221 p. + índ., 19.5 cm. (Sèrie Documents, 1). «Justificació del tiratge. Aquesta obra consta de 1000 exemplars, en paper Bíblios, a la rústega, i 50 exemplars en paper Chamois fora de comerç, numerats de l'1 al 50, relligats en tela i llom de pell».

Macià. La seva actuació a l'estranger. Prólogo de Josep Conangla i Fontanilles. México, Xaloc [Talleres Gráficos de Editorial Fournier], 1956, 314 p., 20 cm. (Sèrie Documents, 2). «Aquest llibre s'acabà d'imprimir el dia23 de novembre del 1956 a l'Editorial Fournier S. A., que dirigeix Joan B. Climent».

MARAGALL, Joan. Anlologia poètica mínima. Dibujo de Marcel·lí Porta. México, Biblioteca Catalana [1945], 30 p. + 4 lám., 14.5 cm. (Antologies Poètiques Mínimes, II). «Aquesta Antologia Poètica Mínim s'envia com obsequi a tots els subscriptors de Biblioteca Catalana». «Edició especial de 100 exemplars, numerats».

MARCH, Ausiàs. Poesies. Sel. de J. E. con nota biográfica de Lluís NICOLAU d'Olwer. México, Biblioteca Catalana, 1946, XV + 83 p. + índ., 21 cm. (Clàssics Catalans, III). «Aquest llibre fou imprès en els obradors d'impremta d'en Bartomeu Costa-Amic. Ciutat de Mèxic, maig del 1946».

MATALONGA, Pere. Poesies. Amb vuit cançons de Costa-Horts. México, B. Costa-Amic, editor, 1963, 37 p., 32 cm. «Aquest llibret de Poesies de Pere Matalonga i vuit cançons de Costa-Horts, ha estat imprès als obradors de B. Costa-Amic editor, del carrer Mesones 14, de la ciutat de Mèxic. Novembre de l'any 1963. Edició de 1000 exemplars numerats».

METGE, Bernat. Lo Somni. Reducción de Lluís NICOLAU d'Olwer. México, Biblioteca Catalana, 1946, 93 p. + índ., 21 cm. (Clàssics Catalans, II). «Aquest llibre fou imprès en els obradors d'impremta d'en Bartomeu Costa i Amic. Ciutat de Mèxic, maig del 1946».

MIQUEL i Vergés, Josep Maria. Els primers romàntics dels països de llengua catalana. México, Biblioteca Catalana, 1944, 212 p. + índ., 18 cm. (Petites Antologies Catalanes, I). «A la meva mare, Francesca Vergés, que vivia amb la   —140→   il·lusió de la meva tornada, i m'esperà, a Arenys de Mar, fins al dia 22 de juliol del 1944». «Edició especial de 105 exemplars en paper Ameca Bond, dels quals cinc fora de venda i marcats A a E, i cent numerats del No. 1 al 100». «Aquest llibre fou acabat d'imprimir el dia 30 d'octubre del 1944, en els tallers de la Biblioteca Catalana, de la Ciutat de Mèxic».

MISTRAL, Frederic. Mireia. Poema provençal. Trad. catalana de Maria-Antònia Salvà. Prólogo de Jean Camp. Dibujo de Marcel·lí Porta. México, Biblioteca Catalana, 1946, XII + 282 p. + partitura musical + índ., 17.5 cm. (Biblioteca Catalana, 4). «Aquest llibre s'acabà d'imprimir el dia 30 de maig de l'any 1946, en els tallers de Biblioteca Catalana en ocasió de l'obertura de la Fira del Llibre del 1946, de la ciutat de Mèxic. L'editor-impressor vol expressar en aquest colofó el seu agraïment al gran nombre de subscriptors que ha fet possible l'edició d'aquest gran poema de Frederic Mistral».

MOLES, Joan. Mossèn Cinto. Prólogo de Josep Carner. México, Col·lecció Catalònia [Talleres Gráficos de Editorial Minerva], 1944, 155 p. + índ., 19 cm. (Col·lecció Catalònia, 3).

MORA, Víctor. Commemoració de l'11 de setembre del 1939. [México], Orfeó Català de Mèxic [1939], 8 p., 15 cm.

MURIÀ i Romaní, Anna. El nen blanc i el nen negre. Conte per a infants. México, Biblioteca Catalana, 1947, 14 p., 19 cm. (Els Infants Catalans a Mèxic, II). «Aquest volum segon de la Col·lecció Els Infants Catalans a Mèxic, ha estat imprès en els tallers de Biblioteca Catalana. Ciutat de Mèxic, desembre de l'any 1947».

——Via de l'Est. Contes. México, Lletres [Talleres de Biblioteca Catalana], 1946, 24 p., 23 cm. (Col·lecció Lletres). «Imprès als tallers de Biblioteca Catalana el dia 20 d'agost de 1946».

MURIÀ i Romaní, Josep Maria. Cinc contes per a infants. Ilustraciones de Josep Narro. Portada de Nuria y Bartomeu Costa Martínez. México, Costa-Amic, editores, 1984, 47 p., 23 cm. «Edició a cura de Bartomeu Costa-Amic. Tiratge de 500 exemplars. Ciutat de Mèxic, juny de l984».

——L'últim recull. Guadalajara, Jal., Centre Català de Guadalajara, 1996, 26 p. 23 cm. «D'aquest recull se n'ha fet un tiratge de només 100 exemplars. Ha estat realitzat amb l'equip informàtic posat a disposició del Centre Català de Guadalajara, havent quedat enllestit el mes d'abril de l'any de 1996».

  —141→  

——Narracions fugisseres. Guadalajara, Jal., Et Caetera, 1974, 134 p. + índ., 21 cm (Col·lecció en Català). «Aquest llibre, volum I de la Col·lecció en Català s'ha acabat d'imprimir en els tallers de Tipografia Et Caetera de la ciutat de Guadalajara de Mèxic, el dia 31 de desembre 1974, any commemoratiu del Cinquè Centenari de l'aparició del primer llibre escrit en català. Consta l'edició de 1000 exemplars, havent-ne tingut cura Adalberto Navarro Hidalgo».

——Ramals del trajecte. México, B. Costa-Amic, editor, 1980, 64 p., 23 cm. «Se terminó la impresión en los talleres de Industria Gráfica Editorial Mexicana el 20 de febrero de 1980. Edición: 1000 ejemplares».

——Trajecte confús. México, B. Costa-Amic, editor, 1977 [en página legal], 64 p., 23 cm. «Talleres de B. Costa-Amic editor. Edición de 1000 ejemplares. Terminose el día 15 de enero de 1978».

NAVARRO Costabella, Josep. Catalunya, de cara. Resposta a Joan Comorera. México, edición del autor, s. a., 32 p., 15 cm.

NICOLAU d'Olwer, Lluís. Caliu. Records de mestres i amics. México, Institut Català de Cultura [Talleres Gráficos de Editorial Fournier], 1958, 244 p., 19.5 cm. ilus. (Clàssics Catalans, III). «Aquests llibre s'ha acabat d'imprimir a la ciutat de Mèxic, als tallers de l'Editorial Fournier, S. A., que dirigeix el mestre Joan B. Climent, el dia 20 de gener del 1958, dia en què l'autor compleix setanta anys». «Justificació del tiratge: Edició de 1000 exemplars en paper Lito offset, i 60 de paper Lito Jackson, aquests últims numerats i fora de comerç per a ser lliurats als col·laboradors que han fet possible la publicació d'aquest llibre, als quals l'Institut Català de Cultura agraeix llur aportació».

——El pont de la mar blava. México, Col·lecció Catalònia, 1945, X + 149 p., 19 cm. (Col·lecció Catalònia, 7).

——Expansió de Catalunya en la Mediterrània oriental. Prólogo del autor. México, Biblioteca Catalana, 1954, 302 p. + 4 láminas + 1 mapa, 17 cm. (Biblioteca Catalana, 8). «Acabat d'imprimir el 15 de novembre de 1954 a la Ciutat de Mèxic, en els tallers de B. Costa-Amic».

NOGUÉS,. Xavier. 50 ninots. México, Editorial Lletres [Talleres de Biblioteca Catalana], 1944, 56 p., 23 cm. (Col·lecció Lletres, 1). «La impressió s'ha fet en els tallers de la Biblioteca Catalana».

ORFEÓ CATALÀ DE MÈXIC. Estatuts. México, Tip. Económica, 1910, 31 p., 16.5 cm.

  —142→  

——Estatuts. México, Orfeó Català de Mèxic, 1960, 23 p., 16 cm. «Impresos per acord de l'Assemblea General Ordinària, celebrada el dia 5 de desembre de 1959».

——Estatuts. México, Costa-Amic Editores, 1985, 31 p. 17 cm. «Imprès per Costa-Amic Editores, S. A., Carrer del Soto, 62, 06300 Mèxic, D. F. Tiratge de mil exemplars».

——Estatuts de la joventut de l'Orfeó Català. Aprovats a l'Assemblea General Extraordinària celebrada el 22 d'agost del 1959. México, Orfeó Català de Mèxic, 1959, 8 p., 17 cm.

——Homenatge a la Massa Coral. Palau de Belles Arts. Edición en catalán, castellano e inglés. México, Orfeó Català de Mèxic-Instituto Nacional de Bellas Artes, 1955, 14 p., 29.5 cm.

ORSIS Font, Joan. Goroldianes (Poesies). Presentación de Costa-Horts. México, Costa-Amic, Editores S. A. [Industria Gráfica Editorial Mexicana], 1981, 63 p.

PANOMARIOVA, L. V. El proletariat català en la lluita per la seva unitat. La formació del PSU de Catalunya. Traducción directa del ruso por Emili Vilaseca. México, Edicions Treball [1966], 71 p., 18 cm.

PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. El Comitè Central del PSU de Catalunya a tots els catalans. Carta oberta. México, Publicacions Catalunya, 1946, 46 p., 19 cm.

——Pel recobrament de la pàtria! Aliança Nacional de Catalunya! México, Partit Socialista Unificat de Catalunya [Imprenta Lto. Antares], 1941, 21 p., 18.5 cm.

——I Congrés del Partit Socialista Unificat de Catalunya. México, Edicions Catalunya [Imprenta Gráfica Atenea], 1956, 102 p., 17 cm. «Impreso en la imprenta Gráfica Atenea, Col. Merced-Valbuena, calle Sur 81, México, D. F.».

PEYRÍ, Antoni. Comentaris al problema del poder. México, Club del Llibre Català [Talleres Gráficos de Editorial Fournier], 1960, 15 p., 23 cm. (Col·lecció Estudis i Documents, 1).

——Els metges catalans emigrats. México, Club del Llibre Català, 1963, 31 p., 23 cm. (Col·lecció Estudis i Documents, 6).

PI i Sunyer, August. La novel·la del besavi. México, Col·lecció Catalònia [Talleres Gráficos de Editorial Minerva], 1944, 430 p. + índ., 19 cm. (Col·lecció Catalònia, 1).

  —143→  

——Sunyer metges, pare i fill. México, Editorial Xaloc [Imprenta de B. Costa-Amic], 1957, 306 p. + índ., 19 cm. «Aquest llibre s'acabà d'imprimir als tallers de l'Editorial de B. Costa-Amic, el dia 15 d'agost de 1957, Festa Major de Roses».

PI-Sunyer, Carles. El comerç de Catalunya amb Espanya. México, Club del Llibre Català, 1959, 113 p., 24 cm. (Club del Llibre Català, 7).

——La voluntat dels catalans i el redreçament d'Europa. Parlament als catalans reunits a Londres l'Onze de setembre de 1941. México, Publicacions de la Comunitat Catalana de México [A. Artís impressor] [1941], 14 p., 19 cm (Comunitat Catalana de México, 1).

——Missatge del President del Consell Nacional Català. Londres 1er. gener 1942. México, s.e. [Talleres Gráficos Casa Nacional del Niño], 1942, 20 p.

PINEDA Fargas, Josep. Himnes i salms a Catalunya. Prólogo de Agustí Bartra. México, Editorial Xaloc [Talleres Gráficos de Editorial Fournier], 1955, 109 p. + índ., 17 cm. (Col·lecció Proteu, 1).

POBLET, Josep M. De Barcelona a L'Havana... passant per Darnius. México, Ed. del autor [Obrador d'Avel·lí Artís, impressor], 1942, 153 p. + índ., 20 cm. «Aquest llibre de Josep M. Poblet fou estampat en l'obrador d'Avel·lí Artís, impressor, S. de R. L., de la ciutat de Mèxic i enllestit el dia 20 de gener de MCMXLII. Tísner en dibuixà la portada; Josep Margelí el compongué; el corregí Pere Matalonga; el compaginà Bartomeu Rosique; el tirà Marià Martínez Cuenca, i el relligaren Elvira Tella i Josefina Chilleron; tots ells, com el propi mestre impressor, catalans exiliats a la generosa República Mexicana. Laus Cataloniae».

——La veu de l'home del carrer. Conferència. México, s. e., 1944.

——Records vells i històries noves. México, ed. del autor [Talleres de Editorial Cvltvra], 1941, 147 p. + índ., 17.5 cm. «Aquest llibre va acabar d'imprimir-se a la ciutat de Mèxic el día 14 de juny de 1941 en els Tallers de l'Editorial Cvltvra» [Según se indica en Quaderns de l'Exili (núm. 15, p. 16), se publicó una segunda edición].

——Retorn. México, ed. del autor [Avel·lí Artís, impresor], 1942, 158 p., 17.5 cm. «El premi atorgat a la novel·la Retorn, de Josep M. Poblet, fou instituit pel patrici Jaume Jurnet, resident a L'Havana».

  —144→  

——Terres d'Amèrica (Impressions de viatge). Prólogo de Josep Carner. México, Biblioteca Catalana, 1945, 101 p., 19 cm. (Biblioteca Catalana, 4).

POUS i Pagès, Josep. De la pau i del combat. México, Edicions Catalònia [Impresora Insurgentes], 1948, 437 p., 19 cm. (Col·lecció Catalònia, 16), «El dia 12 de desembre de l'any 1947, als dos mesos i quatre dies d'haver-se rebut de Catalunya l'original, acabà l'estampació d'aquest llibre en l'obrador de la Impresora Insurgentes, de la ciutat de Mèxic, ha estat totalment compost, compaginat, imprès i relligat per obrers mexicans, i se n'han fet dues edicions: una de 1250 exemplars com el present i una altra, d'especial, limitada a 105 exemplars, en paper Corsican Deckel, de manufactura nord-americana, marcats a mà de l'1 al 100 i de la A a la E; aquest cinc darrers, fora de comerç».

PRAT de la Riba, Enric. La nacionalitat catalana. Transcripción y notas de Joan Sales. México, Biblioteca Catalana, 1947, 189 p. + 8 lám., 18 cm. (Biblioteca Catalana, 7). «Aquest volum ha estat imprès en els obradors d'impremta de la Biblioteca Catalana que dirigeix B. Costa-Amic. Ciutat de Mèxic, maig de MCMXLVII».

——y Pere Muntanyola. Compendi de la doctrina catalanista. Introducción de Francesc Farreras Duran. Prefacio y notas de Abelard Tona i Nadalmai. México, Edicions Catalanes de Mèxic [Talleres Gráficos de Editorial Fournier], 1953, 62 p., 17 cm. (Monografies Bages, 1). «Aquesta edició consta de 950 exemplars, en paper Bíblios, a la rústega, i 50 exemplars de cooperador en paper Malinche, numerats de l'1 al 50, relligats en pell, fora de comerç. Ha estat impresa als obradors de l'Editorial Fournier, S. A., Bolívar 238-A, México, que dirigeix Joan B. Climent. Fou acabada el dia 15 d'agost del 1953».

Problemes sobre el futur de Catalunya. México, Del. Americana de la S. C. d'E. I. -Institució de Cultura Catalana, 1961, 31 p., 21 cm.

Quinzè sopar de les comarques gironines. México, s. e. [Talleres Gráficos de Editorial Fournier], 1955, 19 p. «Aquest programa del sopar dels gironins ha estat imprès en el obradors de l'Editorial Fournier S. A. sota la cura de l'impressor català Joan B. Climent».

RALUY, Antoni. L'etimologia de la paraula Catalunya. México, B. Costa-Amic, Editor [1946], 24 p., 15 cm.

RIBERA i Salvans, Josep. Sense paraules. Prefacio de Pere Calders. Ilustración de Avel·lí Artís-Gener. México, Club del Llibre Català [Talleres Gráficos de Daniel Boldó],   —145→   1960, 127 p., 23.5 cm. «L'edició d'aquest llibre ha estat realitzada als obradors gràfics de Daniel Boldó, impressor. Obrero Mundial, 640. Mèxic D. F. S'acabà d'imprimir el dia 7 de desembre del 1960».

RIERA Llorca, Vicenç. Catalunya en la Corona d'Aragó. Introducción de Francesc Farreras Duran. México, Edicions Catalanes de Mèxic [Talleres Gráficos de Editorial Fournier], 1955, 61 p. + índ., 17 cm. (Monografies Bages, 3). «A Diana Riera i a tots els catalans, avui joves, de la seva generació». «Aquest volum de Monografies Bages ha estat imprès als obradors de l'Editorial Fournier, S. A. Arquitectura 40. Copilco-Universidad, México D. F. Fou acabat el dia 26 de gener del 1956».

——Giovanna i altres contes. México, Lletres [1946], 24 p., 23 cm. (Col·lecció Lletres).

——Tots tres surten per l'Ozama. México, Col·lecció Catalònia [Talleres Gráficos de Editorial Minerva], 1946, 222 p. + índ., 19 cm. (Col·lecció Catalònia, 9).

ROIG, Jaume. El darrer dels Tubaus. México, Col·lecció Catalònia [Talleres Gráficos de Editorial Minerva], 1946, 312 p. + índ., 19 cm. (Col·lecció Catalònia, 8).

ROURE-Torent, Josep. Contes d'Eivissa. Prólogo de Josep Carner. Ilustraciones de Joan Junyer. México, Club del Llibre Català [Talleres Gráficos de Editorial Intercontinental], 1948, 110 p. + índ., 24.5 cm. (Club del Llibre Català, 4). «A Zina, amb tot l'amor». «Aquest llibre fou imprès als Tallers Gràfics Editorial Intercontinental, 13 Poniente, 262, Col. Santa María Insurgentes, i les il·lustracions de Joan Junyer reproduïdes en offset als obradors Offset Altamira, Lerdo No. 333, de la Ciutat de Mèxic i enllestit el dia 30 d'abril del 1948».

——L'alè de la sirena i altres contes. Prefacio de A. Artís-Gener. Dibujo-retrato de Francesc Domingo. México, Club del Llibre Català [Talleres Gráficos de Editorial Fournier], 1956, 103 p., 24 cm. (Club del Llibre Català, 4)233. [Subvencionada por la Institució de Cultura Catalana y compilada después de la muerte de su autor por Pere Calders y Agustí Bartra]. «L'edició d'aquest llibre ha estat realitzada als Obradors Gràfics de l'Editorial Fournier, S. A., Arquitectura, No. 29, Mèxic, D. F., sota la cura de Joan B. Climent. S'acabà d'imprimir el dia 8 de desembre del l956». «Justificació del tiratge: Edició de 225 exemplars en paper 'Malinche' numerats. Números I al XXV, fora de comerç. Números 1 al 200 per subscripció».

  —146→  

ROVIRA i Virgili, Antoni. La collita tardana. México, Edicions Catalònia [Impresora Insurgentes], 1947, 207 p. + índ., 20 cm. (Col·lecció Verdaguer, 1).

——Teatre de la natura. México, Edicions Catalònia [Impresora Insurgentes], 1947, 155 p. + índ., 19 cm. (Col·lecció Catalònia, 15).

SABATÉ i Casals, Emili. Diari d'un refugiat català. Presentación de Jordi Arquer. Dibujos de P. Puiglacasa. México, Biblioteca Catalana, 1943, XVI + 108 p. + índ., 18 cm. (Documents, 3). «Aquest llibre fou acabat d'imprimir als tallers de la Biblioteca Catalana de la ciutat de Mèxic el dia 6 d'octubre del 1943».

SAGARRA, Josep Maria de. El comte Arnau. Poema. [Con el prólogo de la primera edición (1928)]. México, Biblioteca Catalana, 1942, 331 p. + índ., 17.5 cm. (Biblioteca Catalana, 1). «Aquest llibre s'ha acabat d'imprimir als tallers de Biblioteca Catalana, de la ciutat de Mèxic, el dia 1 de juliol del 1942. Hi ha intervingut com a linotipista i corrector de català el company Joan Sales. Se n'ha fet un tiratge de 1006 exemplars, com segueix: 6 exemplars en paper Corsican Dekl fora de venda, numerats amb les lletres A a F. 50 exemplars en paper Marfil (Edició d'Ajut) numerats del 1 al 50 i amb el nom del subscriptor. 1950 exemplars en paper Talbet (edició corrent) sense numerar».

SAGRERA, B. Platge deserta. Quadro dramàtic de B. Sagrera amb una cançó catalana del mestre Joan Auli. México, Cunill i Escobar, S. en C., 1916, 35 p., 17 cm. «A l'advocat R. Lanz Duret. Permeteu-me que davant d'aquesta obreta, posi vostre nom superior com a evocació de l'amistat que us professo, dedicatoria menys extingible i més duradera que la paraula parlada. En el voluntari exil de ma dolça Patria, troví consol a l'anyorança escrivint en una preuada llengua aquests entreteniments literaris, pobres i descuidats; peró, després de rompre la monotonia d'una vida d'especulació mercantil i seca, sigué motiu de goig per a la meva ánima procurar no olvidar-la. Acepteu, mon bon amic, aquesta sensilla ofrena a vostra elevada il·lustració i bondat» [sic].

SALA, Carles. Acte de fe. Fons i exemplaritat de l'11 de setembre. México [Imprentas L. D. S. A.], 1946, 44 p. + índ., 20 cm.

SALVADOR i Rosés, Felip. Contes d'Amèrica. Dibujos de Marcel·lí Porta. México Editorial Divulgación, [1950], 116 p. + índ., 19.5 cm.

SALVAT, Francesc. Paisatges íntims. México, B. Costa-Amic, editor, 1960, 61 p. + índ., 20.5 cm. «S'ha acabat d'imprimir en els Tallers de B. Costa-Amic editor,   —147→   de la Ciutat de Mèxic, carrer de Mesones 14, el dia 12 de novembre de 1960. L'edició consta de mil exemplars».

SALVAT-Papasseit, Joan. Antologia poètica mínima. Prólogo de Carles Sala. México, Biblioteca Catalana, 1947, 25 p., 14.5 cm. (Antologies Poètiques Mínimes, VI). «Aquesta Antologia Poètica Mínima s'envia com obsequi a tots els subscriptors de Biblioteca Catalana». «Imprès en els tallers de la Biblioteca Catalana que dirigeix Costa-Amic el dia 15 de maig de 1947. Edició de 500 exemplars».

SARRÀ Serravinyals, Salvador. Cant a la ciutat obrera. México, Club del Llibre Català [Talleres Gráficos de Editorial Fournier], 1959, 171 p. + índ., 24 cm. (Club del Llibre Català, 6). «Homenatge als sabadellencs del meu temps que des de la seva íntima condició i professió han sabut mantenir la continuïtat humanitzadora de la nostra ciutat. En les persones -pobres, menestrals i rics- que més s'han distingit en aquesta devoció civil». «L'edició d'aquest llibre ha estat realitzada als obradors gràfics de l'Editorial Fournier, S. A. Arquitectura No. 29, Mèxic, D. F., sota la cura de Daniel Boldó. S'acabà d'imprimir el dia 20 de juny de 1959».

SERRA i Hunter, Jaume. El pensament i la vida. Estímuls per a filosofar. Edición de Pere Matalonga. Prólogo de Josep Carner. Dibujo-retrato de Avel·lí Artís-Gener. México, Club del Llibre Català [Talleres Gráficos de Editorial Cvltvra], 1945, 139 p. + índ., 24 cm. (Club del Llibre Català, 2). «Aquest llibre fou imprès als Tallers Gràfics de l'Editorial Cvltvra, Av. Guatemala No. 96. México D. F.». «Justificació del tiratge. Edició de 155 exemplars en paper Malinche numerats. Números I al V, fora de comerç. Números 1 a 150 per subscripció».

SERRA i Moret, Manuel. L'ahir i el demà de Catalunya. Conferència pronunciada a Santiago de Chile, el 29 de maig de 1945. México, Edicions del Partit Socialista Català de Mèxic, 1945, 11 p., 23 cm.

SOLÀ DE Sellares, Maria. Vers la nova educació: la integritat de l'infant. México, Costa-Amic, editores, 1987, 96 p.

SOLDEVILA, Ferran y Pere Bosch-Gimpera. Història de Catalunya. Publicada sota el Patronatge de la Fundació Ramon Llull. México, Col·lecció Catalònia [Talleres Gráficos de Editorial Minerva], 1946, 397 p., 19 cm. (Col·lecció Catalònia, 10).

  —148→  

SOLER Vidal, Josep. Pels camins d'Utopia. Ilustraciones de Josep Narro. México, Club del Llibre Català, 1958, 112 p., 19 cm. (Estudis i Documents, 1). «Aquest llibre fou imprès en els Tallers Gràfica Atenea (Gutiérrez Nájera núm. 179. Mèxic D. F.) del mestre impressor Marià Martínez Cuenca. Primer de maig de 1958».

——Pere Fages. Descobridor, cronista i governador de la Nova Califòrnia. México, Edicions Catalanes de Mèxic, 1953, 206 p., 21 cm. «A la memòria de Francesc Martorell dels Estudis Universitaris Catalans». «Aquesta obra consta de 1000 exemplars en paper Cultural, a la rústega».

SOLER Vinyes, Martí. Antologia poètica. México, Club del Llibre Català [Imprenta Galve], 1959, 110 p. + índ., 17 cm. (Petita Col·lecció Literària, 1). «Aquest llibre ha estat acabat sota la direcció de l'autor, als tallers de la Impresora Galve, S. A. el 1er. de juliol de 1959».

TASIS, Rafael. Tres. Novel·la. Carátula y dibujos de Josep Narro. México, Biblioteca Catalana, 1962, 513 p. + índ., 20 cm. «Imprès en els tallers d'impremta de B. Costa-Amic, Editor, de la Ciutat de Mèxic, carrer de Mesones, 14. Mes de Maig de 1962».

TERRADES, Jaume. Músiques d'Oboè. Poemes. Con unas notas autobiográficas del autor y carta-prefacio de Josep Carner. Grabados al boj de Suzanne Genachte. México, Club del Llibre Català [Talleres Gráficos de la Editorial Cvltvra], 1944, 146 p. + índ., 24 cm. (Club del Llibre Català, 1). «Aquest llibre fou imprès als Tallers Gràfics de l'Editorial Cvltvra, Av. Guatemala No. 96, Mèxic D. F.» «Justificació del tiratge. Edició de 205 exemplars en paper Malinche, numerats i signats per l'autor. Números I al V, fora de comerç. Números 1 al 200, per subscripció».

TOLOSA Martret, Miquel. Onze de setembre del 1714. Discurs. México, Casal Català de Mèxic, 1944, 8 p., 17 cm.

TONA i Nadalmai, Abelard. Quatre contes a muntanya. México, Edicions Catalanes de Mèxic [Talleres Gráficos de Editorial Intercontinental], 1952, 101 p. + índ., 19.5 cm. (Sèrie Literatura, 1). «Aquesta obra consta de 700 exemplars en paper Bíblios i 300 en paper Chamois, a la rústega».

TORRES, Màrius. Poesies. Con un dibujo policromado de Lleida. Coyoacán [México], Quaderns de l'Exili, 1947, 122 p. + índ., 20 p., 5 cm. «El 29 de desembre de 1947, cinquè aniversari de la mort d'en Màrius Torres, s'ha acabat   —149→   d'estampar la primera edició de les seves Poesies. Els Quaderns de l'Exili hi han destinat un donatiu pòstum d'en Francesc Cambó, que haurà exercit un cop més el seu mecenatge». «Justificació del tiratge: D'aquesta primera edició de les Poesies d'en Màrius Torres s'han tirat exclusivament setanta-dos exemplars, numerats de 1 a 72, en paper de lli de fabricació catalana, amb les armes de la ciutat de Barcelona i la paraula Guarro a la filigrana, enviat expressament per a aquesta edició; i setanta exemplars sense numerar en paper mexicà Malinche».

TRABAL, Francesc. Temperatura. México, Edicions Catalònia, 1947, 362 p. + índ., 19 cm. (Col·lecció Catalònia, 14).

TRUETA, Josep. L'esperit de Catalunya. Ilustraciones de Avel·lí Artís-Gener. México, Institució de Cultura Catalana [Impresora Insurgentes], 1950, 216 p. + índ., 20 cm. «A Pau Casals, gran artista i gran català». «A la ciutat de Mèxic, el dia 2 de maig de l'any 1950, donaren per acabada l'estampació d'aquest llibre de J. Trueta el linotipista Raimundo Ibarra, l'ajudant Florentino Sánchez, Silvino Marín, el prensista Genaro Acosta, l'auxiliar Ofelio Castañeda i el minervista Juan Moreno, tots ells mexicans, dirigits pel mestre Avel·lí Artís. El projecte de la coberta i el dibuix de les lletres que hi figuren són obra de Tísner».

TURRÓ, Ramon. Diàlegs sobre coses d'art i de ciència. Estudios preliminares de August Pi i Sunyer y José Puche, México, Club del Llibre Català [Talleres Gráficos de Editorial Fournier], 1958, 76 p. + índ., 24 cm. (Club del Llibre Català, 5). «L'edició d'aquest llibre ha estat realitzada als obradors gràfics de l'Editorial Fournier, S. A., Arquitectura, No. 29, Mèxic D. F., sota la cura de Daniel Boldó. S'acabà d'imprimir el dia 30 d'abril del 1958».

VALLÈS, Jordi. Els pollets de colors. México, Biblioteca Catalana, 1944, 16 p. (Els Infants Catalans a Mèxic, I). «Biblioteca Catalana ha editat aquest primer llibre de contes, pensant en els nostres infants exiliats, orfes de la més simple fulla de paper impresa on aprendre a llegir en la seva llengua materna».

——Suite poètica. La poesia d'Agustí Bartra. Ilustraciones de Tuset. México, ed. del autor [Imprenta de la Biblioteca Catalana], 1946, 123 p., 22 cm. (Col. Artistes Catalans Contemporanis). «Aquest llibre fou imprès en els obradors d'impremta de la Biblioteca Catalana de Bartomeu Costa-Amic. Ciutat de Mèxic. 8 de novembre de 1946». «Aquesta edició consta de 210 exemplars,   —150→   dels quals 200 han estat impresos en paper Marfil, numerats de l'1 al 200; i 10 exemplars en paper Yoko Bond, fora de venda, marcats amb les lletres A a J».

VERDAGUER, Jacint. Canigó. Poema. Transcripción, prólogo y notas de Joan Sales. México, Biblioteca Catalana, 1948, 239 p., ilustr., 24.5 cm. [Dos ediciones: de bibliófilo y rústica; la primera lleva el siguiente colofón: «Edició especial de 200 exemplars, impresos en paper strathmore text i numerats de 1 a 200»].

——L'Atlantida. Prefacio de J. M. Miquel i Vergés. México, Col·lecció Catalònia [Talleres Gráficos de Editorial Minerva], 1945, 162 p., 19 cm. (Col·lecció Catalònia, 5).

VINYES, Ramon. A la boca dels núvols. México, Col·lecció Catalònia [Imprentas L. D. S. A.], 1946, 247 p. + índ., 19 cm. (Col·lecció Catalònia, 11).

——Pescadors d'anguiles. Obra en tres actes. México, Lletres [Imprenta de la Biblioteca Catalana], 1947, 50 p., 24 cm. «Aquest volum de la Col·lecció Lletres ha estat imprès en els obradors d'impremta de la Biblioteca Catalana que dirigeix B. Costa-Amic. Ciutat de Mèxic, juny de 1947».

XIRAU, Antoni. El meu poble i altres poesies. México [Talleres Gráficos de Editorial Fournier], 1953, 71 p. + índ., 21 cm. «Aquest llibre ha estat imprès als tallers de l'editorial Fournier S. A. S'acabà el 14 de novembre del 1953».

XIRAU, Ramon. Deu poemes [plaquette]. México, 1951, 24 p., 24 cm.

——L'espill soterrat. Prólogo de Agustí Bartra. México, Colección Los Presentes [Talleres de la Impresora Juan Pablos], 1955, 69 p., 18 cm. «L'espill soterrat de Ramon Xirau, se acabó de imprimir el día 29 de enero de 1955, en los Talleres de la Impresora Juan Pablos, Donato Guerra No. 5, México, D. F., bajo la dirección de Baltasar Hidalgo. Se tiraron quinientos ejemplares, sobre papel Jackson Marfil de 72 kilos. La viñeta es de Ana María Icaza».

——Naturalezas vivas / Natures vives. Traducción de Rafael-José Díaz. México, El Tucán de Virginia, 1997, 111 p., 12 cm. «Este libro se terminó de imprimir el 31 de julio de 1997. Se tiraron 1000 ejemplares».

——Poemes. Poemas. Selección y traducción de Andrés Sánchez Robayna. México, Toledo, 1990, 91 p., 23 cm. «Poemes. Poemas, de Ramon Xirau, se terminó de imprimir en febrero de 1990, bajo la supervisión y cuidado de Ocelote, servicios editoriales, s. a. de c. v., calle de Juárez 59-7, Tlacopac, San Ángel, 01040 México, D. F. La edición consta de 1500 ejemplares».  —151→  

ArribaAbajoÍndice por fecha de publicación234

1910

ORFEÓ CATALÀ DE MÈXIC. Estatuts.

1916

SAGRERA, B. Platge deserta.

[1939]

MORA, Víctor. Commemoració de l'11 de setembre del 1939.

1940

COMORERA, Joan. Període interimperialista de la Segona Guerra Mundial.

——Contra la guerra imperialista i per l'alliberació social i nacional de Catalunya.

1941

COMORERA, Joan. Contra traidors i enemics, contra la guerra imperialista i per l'alliberació social [i nacional] de Catalunya.

PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Pel recobrament de la pàtria! Aliança Nacional de Catalunya!

PI i Sunyer, Carles. La voluntat dels catalans i el redreçament d'Europa.

POBLET, Josep M. Records vells i històries noves.

1942

ANDREU i Abelló, Josep. Present i futur de Catalunya.

BARTRA, Agustí. L'estel sobre el mur.

——Oda a Catalunya des dels tròpics.

  —152→  

COMORERA, Joan. La unió nacional és una necessitat vital per a l'alliberament dels pobles d'Espanya.

——El problema de les nacionalitats a Espanya.

——Franco i la Falange són la guerra.

COMUNITAT CATALANA DE MÈXIC. Memòria del Secretari Josep. M. Poblet, llegida i aprovada en Assemblea General Ordinària d'associats de la...

FOIX, Pere. Catalunya, símbol de lliberlat.

PI i Sunyer, Carles. Missatge del President del Consell Nacional Català...

POBLET, Josep M. De Barcelona a L'Havana... passant per Darnius.

——Retorn.

SAGARRA, Josep Maria de. El comte Arnau.

1943

Orfeó Català. III Gran Concert Anual.

ARQUER, Jordi. El futur de Catalunya i els deures polítics de l'emigració catalana.

——Oda a Sant Jordi.

BARTRA, Agustí. Xabola.

COMORERA, Joan. Els enemics de la unitat combatent dels catalans.

——Una nova etapa històrica.

DIVERSOS AUTORES. Recull de fotografies d'escultures i monuments azteques, amb text de B. Péret a quatre llengües.

LOPERENA Romà, Joan. Catalunya i la Segona República Espanyola.

SABATÉ, Emili. Diari d'un refugiat català.

1944

ARTÍS Balaguer, Avel·lí. Adrià Gual i la seva obra.

BLADÉ, Artur. Geografia espiritual de Catalunya (Segons les teories de Francesc Pujols).

COMORERA, Joan. La nació en la nova etapa històrica.

CONSELL NACIONAL DE CATALUNYA. Declaració política.

LLUHÍ, Joan. Lluís Companys i Jover. President de la Generalitat de Catalunya.

MIQUEL i Vergés, Josep Maria. Els primers romàntics dels països de llengua catalana.

MOLES, Joan. Mossèn Cinto.

NOGUÉS, Xavier. 50 ninots.

  —153→  

PI i Sunyer, August. La novel·la del besavi.

POBLET, Josep M. La veu de l'home del carrer.

TERRADES, Jaume. Músiques d'Oboè.

TOLOSA Martret, Miquel. Onze de setembre del 1714.

VALLÈS, Jordi. Els pollets de colors.

1945

AIGUADER, Jaume. Miquel Servet.

ARTÍS-Gener, Avel·lí. 556. Brigada mixta.

COMORERA, Joan. La batalla de la pau.

GUASCH, Joan M. Antologia poètica mínima.

MARAGALL, Joan. Antologia poètica mínima.

NICOLAU d'Olwer, Lluís. El pont de la mar blava.

POBLET, Josep M. Terres d'Amèrica (Impressions de viatge).

SERRA i Hunter, Jaume. El pensament i la vida. Estímuls per a filosofar.

SERRA i Moret, Manuel. L'ahir i el demà de Catalunya.

VERDAGUER, Jacint. L'Atlàntida.

1946

ALCOVER, Joan. Antologia poètica mínima.

AUDIVERT, Pompeu. Gravat català, al boix. Amb seixanta reproduccions, quatre gravats originals i una Auca d'Arts i Oficis.

BARTRA, Agustí. L'arbre de foc. Poema de l'Home. Poema de Rut.

——Màrsias.

CABRUJA, Agustí. Terra nostra.

CARNER, Josep. Antologia poètica mínima.

CATALÀ, Víctor. Solitud.

COLOMER, Wenceslau. La Joventut Socialista Unificada de Catalunya per la unitat combatent de la joventut catalana.

Crònica de Jaume I. La conquesta de Mallorca.

DIVERSOS AUTORES. La conquesta de Mallorca. Lo somni. Poesies.

FABRA, Pompeu. Diccionari ortogràfic abreujat.

——Les principals faltes de gramàtica.

MARCH, Ausiàs. Poesies.

METGE, Bernat. Lo Somni.

MISTRAL, Frederic. Mireia.

  —154→  

MURIÀ, Anna. Via de l'Est.

PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. El Comitè Central del PSU de Catalunya a tots els catalans.

RALUY, Antoni. L'etimologia de la paraula Catalunya.

RIERA Llorca, Vicenç. Giovanna i altres contes.

——Tots tres surten per l'Ozama.

ROIG, Jaume. El darrer dels Tubaus.

SALA, Carles. Acte de fe. Fons i exemplaritat de l'11 de setembre.

SOLDEVILA, Ferran i Pere Bosch Gimpera. Història de Catalunya.

VALLÈS, Jordi. Suite poètica. La poesia d'Agustí Bartra.

VINYES, Ramon. A la boca dels núvols.

1947

BERNAT Valdoví, Josep. Comèdia nova en un acte titolada El virgo de Vicententa i l'alcalde de Favara o el parlar bé no costa un patxo.

BOIX, Alfons. Els problemes de Catalunya i l'exili.

CARNER-Ribalta, Josep. Els catalans en la descoberta i colonització de Califòrnia.

CID i Mulet, Joan. Destins.

DIVERSOS AUTORES. Llibre d'amic e amat, Regiment de la cosa pública.

EIXIMENIS, Francesc. Regiment de la cosa pública.

FERRER, MIQUEL. Projecte de bases econòmiques i socials sobre la reconstrucció de Catalunya.

GUANSÉ, Domènec. Retrats literaris.

LLORENTE, Teodor. Antologia poètica mínima.

LLULL, Ramon. Llibre d'amic e amat.

MURIÀ, Anna. El nen blanc i el nen negre.

PRAT DE LA Riba, Enric. La nacionalitat catalana.

ROVIRA i VIRGILI, Antoni. La collita tardana.

——Teatre de la natura.

SALVAT-Papasseit, Joan. Antologia poètica mínima.

TORRES, Màrius. Poesies.

TRABAL, Francesc. Temperatura.

VINYES, Ramon. Pescadors d'anguiles.

  —155→  

1948

BARTRA, Agustí. Màrsias i Adila.

POUS i Pagès, Josep. De la pau i del combat.

ROURE-Torent, Josep. Contes d'Eivissa.

VERDAGUER, Jacint. Canigó.

1949

BARTRA, Agustí. Rèquiem.

1950

ALBA, Víctor. Els supervivents.

CABRUJA, Agustí. Ona i Ocell.

SALVADOR, Felip. Contes d'Amèrica.

TRUETA. Josep. L'esperit de Catalunya.

1951

BARTRA, Agustí. Una antologia de la lírica nord-americana.

CABRUJA, Agustí. Raïm.

XIRAU, Ramon. Deu poemes.

1952

DURAN, Manuel. Ciutat i figures.

ESPLÀ, Carles. Don Amadeu Hurtado, un liberal europeu.

Macià. La seva actuació a l'estranger.

TONA i Nadalmai, Abelard. Quatre contes a muntanya.

1953

BARTRA, Agustí. Odisseu.

BLADÉ Desumvila, Artur. Benissanet.

CENTRE CATALÀ DE L'HAVANA. Ponència del... a la Conferència Nacional Catalana de Mèxic.

La Conferència Nacional Catalana.

PRAT DE LA Riba, Enric Pere Muntanyola. Compendi de la doctrina catalanista.

SOLER Vidal, Josep. Pere Fagès. Descobridor, cronista i governador de la Nova Califòrnia.

  —156→  

XIRAU, Antoni. El meu poble i altres poesies.

1954

BARTRA, Agustí. Coral a Lluís Companys. Per a moltes veus.

CABRUJA, Agustí. Les òlibes.

FUSTER, Joan. La poesia catalana fins a la Renaixença.

NICOLAU d'Olwer, Lluís. Expansió de Catalunya en la Mediterrània oriental.

1955

BARTRA, Agustí. Poemes d'Anna.

ESPINASA, Joan. La comarca del Vallès. Monografia sentimental.

HURTADO, Odó. Unes quantes dones.

ORFEÓ CATALÀ DE MÈXIC. Homenatge a la massa coral.

PINEDA Fargas, Josep. Himnes i salms a Catalunya.

Quinzè sopar de les comarques gironines.

RIERA Llorca, Vicenç. Catalunya en la Corona d'Aragó.

XIRAU, Ramon. L'espill soterrat.

1956

BARTRA, Agustí. L'evangeli del vent.

HURTADO, Amadeu. Quaranta anys d'advocat. Història del meu temps.

Macià. La seva actuació a l'estranger.

ROURE-Torent, Josep. L'alè de la sirena i altres contes.

1957

CONANGLA i Fontanilles, Josep. Els altres sentits. Ressonàncies del Cant Espiritual de Maragall.

Esculturas, pinturas, dibujos de Giménez Botey.

FOIX, Pere. Apòstols i mercaders. Quaranta anys de lluita social a Catalunya.

PI i Sunyer, August. Sunyer metges, pare i fill.

1958

HURTADO, Amadeu. Quaranta anys d'advocat. Història del meu temps.

HURTADO, Odó. L'Araceli Bru.

Jocs Florals de la Llengua Catalana. Any XCIX de la seva restauració.

NICOLAU d'Olwer, Lluís. Caliu. Records de mestres i amics.

  —157→  

SOLER Vidal, Josep. Pels camins d'Utopia.

TURRÓ, Ramon. Diàlegs sobre coses d'art i de ciència.

1959

FERRER, MIQUEL. Informe sobre el problema de les institucions de la Catalunya autònoma.

ORFEÓ CATALÀ DE MÈXIC. Estatuts de la joventut de l'Orfeó Català.

PI i Sunyer, Carles. El comerç de Catalunya amb Espanya.

SARRÀ Serravinyals, Salvador. Cant a la ciutat obrera.

SOLER, Martí. Antologia poètica.

1960

COSTA, Artur. L'experiència de l'Estatut d'Autonomia del 1932.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. Antecedents i documentació que motivaren els acords de l'Assemblea Extraordinària celebrada el 5 de març de 1960.

GISPERT, Maria. Ombres i llums.

HURTADO, Odó. 11 de setembre del 1714.

ORFEÓ CATALÀ DE MÈXIC. Estatuts.

PEYRÍ, Antoni. Comentaris al problema del poder.

RIBERA, Josep. Sense paraules.

SALVAT, Francesc. Paisatges íntims.

1961

CASA REGIONAL VALENCIANA. Llibret de la Falla.

El problema nacional català. Primera part. Antecedents històrics.

FERRER, Miquel. Enric Prat de la Riba i l'Assemblea de Parlamentaris del 1917. Problemes sobre el futur de Catalunya.

1962

CARRERES i Palet, Joan. La reorganització de la indústria cotonera catalana.

COSTA, Artur. La capacitat econòmica de Catalunya.

El problema nacional català. Segona part: El moviment nacional sota la direcció de la burgesia (1898-1936).

TASIS, Rafael. Tres.

  —158→  

1963

Jocs Florals de la Llengua Catalana. L'Alguer, 1961. Any CIII de la seva restauració.

MATALONGA, Pere. Poesies.

PEYRÍ, Antoni. Els metges catalans emigrats.

1966

DOT Arxer, Antoni. Presència.

PANOMARIOVA, L. V. El proletariat català en la lluita per la seva unitat. La formació del PSU de Catalunya.

1967

CONSELL NACIONAL CATALÀ. Declaració dels drets de la nació catalana.

FOIX, Pere. Serra i Moret.

1971

Homenatge dels catalans de Mèxic al general Lázaro Cárdenas.

1974

MURIÀ, Josep Maria. Narracions fugisseres.

1976

Jocs Florals de la Llengua Catalana. Any CXV de la seva restauració.

1977

MURIÀ, Josep Maria. Trajecte confús.

1980

MURIÀ, Josep Maria. Ramals del trajecte.

1981

ORSIS Font, Joan. Goroldianes.

1984

MURIÀ, Josep Maria. Cinc contes per a infants.

  —159→  

1985

ORFEÓ CATALÀ DE MÈXIC. Estatuts de la joventut de l'Orfeó Català.

1987

SOLÀ de Sellares, Maria. Vers la nova educació: la integritat de 1'infant.

1990

XIRAU, Ramon. Poemes. Poemas.

1992

COSTA-Amic, Bartomeu. El navegant-descobridor Colom era català de Mallorca i nebot dels Reis Catòlics.

1996

MURIÀ, Josep Maria. L'últim recull.

1997

XIRAU, Ramon. Naturalezas vivas / Natures vives.Anterior Indice Siguiente