Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Indice


50

avant. 

51

hu. 

52

(aqui la lectura es més difícil per haver quasi esborrat la tinta un dels doblèchs del full). 

53

inmemorials. 

54

de Arago. 

55

observat. 

56

lo qual. 

57

(suprimit). 

58

he. 

59

Senyor. 
Indice