Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Indice


80

Catalans. 

81

Pisa. 

82

(entre ratlles). 

83

Reys d'Aragó. 

84

ordenaren. 

85

Op. cit, p. 25. 

86

Edilitiae sunt et mercatoriae leges; per has judiciurn ex bono et aequo et sub compendio redditur ab duumviris qui consules appellantur, unde consulares leges dictae sunt. (V. en l'Apèndix la reproducció de tot lo treball d'en Geroni Pau.) 

87

Casteddu. 1866. Es del sard meridional. 

88

Kalaris. 1851. Es del sard septentrional. En cap d'aquestos dos diccionaris està la paraula massa accentuada massà__ com la posan en Pillito y en Solmi. 

89

Nosaltres, interessats en l'examen directe del document controvertit nos dirigírem per carta al arxiver de Caller Cav. Dott. Michele Pinna en demanda d'una copia fotogràfica, lo qui molt amablement nos contestà (16 Maig de 1912) que «non ostante la quasi assicurazione del fotografo, io credo que la riproduzione del documento non possa riuscire bene». En vista de lo quai desistírem. 
Indice