Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital del manuscrit Libre de ordinations de la confraria dels sperters, Barcelona, 1488-1711. Localització: Biblioteca de Catalunya, Ms. 2081.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.