Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital del manuscrit Llibre de la comedia del protomartir San Estevan, 14 de mars de 1787. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. Ms. 2242.

     Presentem el manuscrit amb la numeració que apareix afegida per una mà posterior a llapis i a la dreta.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.