Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital de l'edició Mazurkas de salón de Isaac Albéniz, Madrid, Barcelona [etc.], Unión Musical Española, [ca. 1920]. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. M 4238/25.

      S'ha mantingut la doble numeració que presenta l'exemplar original.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.