Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Indice
Abajo

Medea [Fragmenta]

Luci Anneu Sèneca


L.A. Seneca, Tragèdies, Traducció catalana medieval amb comentaris del segle XIV de Nicolau Trevet, edició crítica de Tomàs Martínez Romero, 2 vols. Els Nostres Clàssics, Col. B 14-15, Barcino, Barcelona 1995, vol. II pp. 395-451 ISBN 84-7226-664-8

Nota prèvia: Aquest document forma part de l'apartat Intertextualitats del Projecte d'investigació «Biblioteca Multimèdia Tirant lo Blanc» (Ministeri de Ciència i Tecnologia, referència BFF-2002-01273). L'objectiu fonamental consisteix a mostrar, en forma de citació, aquells fragments d'altres obres que han influït directament o a través de fonts interposades en la composició del Tirant lo Blanc i del Guillem de Varoic i que anomenem 'Intertextualitats'.1

Per la presència de Luci Anneu Sèneca a Martorell veg. Pujol 1995, 1996 i Martínez 1998.
ArribaAbajoMedea, (Martínez 1995, p. 403, línies 261-262)

la amor malaventurada a mi, que he portada a Jàson, se converteix en gran crueltat.

TB: Hauf-Escartí 1990, II: cap. 477, 908, 28-29

TB: Vives 2004
ArribaAbajoMedea, (Martínez 1995, p. 418, línies 689-690)

la vera e leal amor no pot tembre res!

TB: Hauf-Escartí 1990, I: cap. 109, 202, 38

TB: Vives 2004
ArribaAbajoMedea, (Martínez 1995, p. 419, línies 723-724)

cové mi, trist e miserable, que perda la ffe e la veritat e justícia

TB Hauf-Escartí 1990, I: cap. 109, 203, 9-10

TB: Vives 2004
ArribaAbajoMedea, (Martínez 1995, p. 425, línies 875-876)

sies lo preu e premi de victòria

TB Hauf-Escartí 1990, I: cap. 174, 419, 17-18

TB: Vives 2004
ArribaAbajoMedea, (Martínez 1995, p. 427, línies 936-938)

que si la mia dolor ha escampades algunes paraules offensives, que no les retingues disn ton cor

TB Hauf-Escartí 1990, I: cap. 130, 264, 6-7

TB: Vives 2004
ArribaAbajoMedea, (Martínez 1995, p. 427, línies 939-940)

Per què tot quant se és dit per ira, prech-te que u lliures a oblit.

TB Hauf-Escartí 1990, I: cap. 130, 264, 7-8

TB: Vives 2004
ArribaAbajoMedea, (Martínez 1995, p. 441, línia 1336)

per tal que prenga de vosaltres lo derrer besar e lo trist comiat.

TB: Hauf-Escartí 1990, II: cap. 471, 896, 34
ArribaAbajoMedea, (Martínez 1995, p. 443, línia 1396)

Prossegueix la benaventurada obra que has començada.

TB: Hauf-Escartí 1990, II: cap. 269, 580, 18-19

TB: Vives 2004
ArribaAbajoMedea, (Martínez 1995, p. 445, línia 1455)

la ira foragita la pietat, adés la pietat exella la ira del coratge.

TB: Hauf-Escartí 1990, I: cap. 130, 264, 9-10

TB: Vives 2004
ArribaAbajoMedea, (Martínez 1995, p. 446, línies 1467-1468)

O yra antiga!, sàpies que yo·t seguiré on que vages, postposant tota ietat.

TB: Hauf-Escartí 1990, II: cap. 269, 580, 17-18

TB: Vives 2004
ArribaAbajoMedea, (Martínez 1995, p. 448, línies 1518-1519)

per què trigues tant? Per què dubtes? Poderosa est a ffer co que·t vols.

TB: Hauf-Escartí 1990, II: cap. 269, 580, 20-21

TB: Vives 2004
ArribaMedea, (Martínez 1995, p. 448, línies 1520-1523)

desplau-me de ço que he ffet. O mesquina, e què he ffet? Què he comès? Lassa, mesquina, posat que me'n penida, emperò ffet ho he. Lo plaer qui ne he trobat, en açò que he comès, me fa odiosa a Jàson

TB: Hauf-Escartí 1990, I: cap. 129, 262, 21-24

TB: Vives 2004

Indice