Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital de l'edició Opera. Bucolica vel Eclogae. Georgica. Aeneis, per Publio Virgilio Marón, [Venetiis] : Vindelinus de Spira, 1470. Localizació: Universitat de Barcelona. Biblioteca de reseva. Inc. 715. Edició de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes per cortesia de la Universitat de Barcelona.

     Presentem el manuscrit amb la numeració que apareix afegida per una mà posterior a llapis i a la dreta.