Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital del manuscrit de Responsoria et antiphonae quae cantantur in processionibus particularibus totius anni in festis sanctorum iuxta stilum Ecclesia Cathedralis Barcinonensis ad usum dicte Ecclesiae conscripta, [Barcelona], 1730. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. Ms. 3802.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.

     Presentem el manuscrit amb la numeració que apareix afegida per una mà posterior a llapis i a la dreta.