Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Indice
Abajo

Ressenya de l'article: Avalle-Arce, Juan Bautista (1993), «Amadís de Gaula-Tirant lo Blanc: Tirant lo Blanc- Amadís de Gaula», Actes del Symposion «Tirant lo Blanc», Barcelona, Quaderns Crema («Assaig», 14), ps. 7-19.

Marinela Garcia Sempere

Avalle postula que l'Amadís primitiu va tenir una influència important en obres artúriques com ara el Tristán de Leonís i que, en el cas del Tirant, va funcionar com un model que va permetre a Martorell allunyar-se de les normes dels relats cavallerescs europeus per a centrar-se en les tradicions literàries espanyoles, i des d'aquest punt crear una novel·la d'una gran originalitat. Però d'una altra banda, hi ha una influència en l'altra direcció, ja que Montalvo, que treballava en l'Amadís i les Sergas quan s'imprimeix el Tirant, adopta l'esquema dels dos darrers terços del Tirant; així en l'Amadís inclou un viatge a Constantinoble, com també l'ambient mariner i les gestes navals que caracteritzen el Tirant: i en les Sergas inclou un viatge a Constantinoble i la boda del protagonista amb la Filla de l'emperador.

Indice