Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital de l'edició Segvnda parte del ingenioso cavallero don Qvixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, Madrid, por Iuan de la Cuesta, vendese en casa de Francisco de Robles..., 1615. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. Cerv. Vitr. I-21.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.