Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Indice


10

Ya he fundado en otra parte este concepto. (N. del A.) 

11

«¿Quare fremuerunt gentes, et populi meditati sunt inania? Astiterunt reges terrae et principes convenerunt in unum adversus. Dominum et adversus Christum ejus», Ps. II, vv. 1 et 2. (N. del A.) 

12

«Condelector enim legi Dei secundum interiorem hominem: video autem aliam legem in membris meis, repugnantem legi mentis meae et captivantem me in legi peccati, quae est in membris meis. Infelix ego homo, quis me liberabit de corpere mortis ullus?», Ad roman. VIII, v. 22, 23 et 24. (N. del A.) 

13

«Filioli mei, non diligamus verbo, neque lingua; sed opere et veritate», I Joann., cap. I, v. 18. (N. del A.) 

14

«Redite ergo quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo», Math., cap. XXII, v. 21. (N. del A.) 

15

«Ego sum Alpha, et Omega, principium et finis, dicit Dominus Deus, qui est, et qui erat et qui venturus est», Apoc., cap. I, v. 8. (N. del A.) 

16

«Regnum meum non est de hoc mundo», Joann. XVIII, v. 36. (N. del A.) 

17

Véase la obra de Andrés Luis Mazzini, titulada: De l'Italia dans ses rapports avec la liberté et la civilisation moderne, tom. II, part. 2.ª, cap. V, pág. 193 (Ed. de París, 1847). (N. del A.) 

18

Ps. CXXVI, v. 1. (N. del A.) 

19

Ibid, v. 2. (N. del A.) 
Indice