Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
<#obra>#obra { font-family: Times New Roman, Times, serif; font-size: 0.98em; color: #0264A5; background-color: #ffffff; scrollbar-face-color: #ffffff; } #obra td { font-family: Times New Roman, Times, serif; font-size: 0.98em; font-weight: normal; text-align:center; } #obra td.mini { vertical-align: top; padding: 0.7em; border-style: none; text-align:center; } #obra A { color: #658EB7; text-decoration: none} #obra A:link { color: #658EB7; text-decoration: none} #obra A:visited { color: #658EB7; text-decoration: none} #obra A:active { color: #3A6DA6; text-decoration: underline} #obra A:hover { color: #3A6DA6; text-decoration: underline} #obra A.enlace { color: #658EB7; text-decoration: none} #obra A.enlace:link { color: #658EB7; text-decoration: none} #obra A.enlace:visited { color: #658EB7; text-decoration: none} #obra A.enlace:active { color: #3A6DA6; text-decoration: underline} #obra A.enlace:hover { color: #3A6DA6; text-decoration: underline} #obra A.enlaceIndice { color: #658EB7; text-decoration: none; font-weight: normal;} #obra A.enlaceIndice:link { color: #658EB7; text-decoration: none; font-weight: normal;} #obra A.enlaceIndice:visited { color: #658EB7; text-decoration: none; font-weight: normal;} #obra A.enlaceIndice:active { color: #3A6DA6; text-decoration: underline; font-weight: normal;} #obra A.enlaceIndice:hover { color: #3A6DA6; text-decoration: underline; font-weight: normal;} #obra .titulo { font-family: Times New Roman, Times, serif; font-size: 2.4em; font-style: italic; font-weight: bold; text-align: center; } #obra .subtitulo { font-size: 1.6em; font-style: italic; font-weight: bold; text-align: center; } #obra .autor { font-size: 1.1em; font-weight: bold; font-family: Times New Roman, Times, serif; font-style: italic; text-align: center; } #obra .miniatura {border-style:none;} #obra .TextoIndiceMiniaturas { font-size: 0.98em; font-style: italic; font-weight: bold; text-align: center; } #obra .foliacion { font-size: 1.1em; font-weight: bold; } #obra .TextoNotaPrevia { font-size: 1.5em; font-style: italic; font-weight: bold; text-align: center; } #obra .AtributosTexto { font-weight: bold; color: #3A6DA6; } #obra .TextoIndice { font-size: 1.2em; font-weight: bold; font-variant: normal; font-style: normal; text-align: center; } #obra .SignaturaTitulos { font-size: 0.8em; color: #83959E; font-weight: bold; } #obra .SignaturaTitulos2 { font-size: 0.98em; color: #83959E; font-weight: bold; } #obra
Universitat de Barcelona

Vida y hechos del ingenioso cavallero Don Quixote de la Mancha


Miguel de Cervantes Saavedra
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

 
 
 
Ampliar imatge
Índex
     
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
 

f.: foli   làm.: làmina   r.: recto   v.: verso