Capitols del Quitament de la insigne Ciutat de Valencia : ordenats y publicats en lo Consell...

Registre bibliogràfic

Web semàntica