Chronica, o descripcio dels fets, e hazanyes del inclyt rey don Iaume primer rey Darago [sic], de Mallorques, e de Valencia ... e de molts de sos descendents / feta per ... Ramon Muntaner...

Autor: Muntaner, Ramón

Títol: Chronica, o descripcio dels fets, e hazanyes del inclyt rey don Iaume primer rey Darago [sic], de Mallorques, e de Valencia ... e de molts de sos descendents / feta per ... Ramon Muntaner...

Publicació original: En Barcelona : en casa de Iaume Cortey..., 1562

Descripció física: Fol.

Notes generals:

  • Marca tip. en port. grab. xil. arquitectónica.
  • Inic. grab..
  • Apostillas marginales.
  • Colofón

Notes de reproducció original: Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca de la Universidad de Granada

Notas:

  • CCPB000018360-1
  • CCSXVI, M-2251
  • Colegio de la Compañía de Jesús de Granada

Portals: Universidad de Granada. Biblioteca universitaria. Fondo antiguo | Fondo Antiguo de Universidades y Colecciones Singulares

Institució origen: Fondo Antiguo de la Universidad de Granada

Encapçalament de matèria:

Nom relacionat:

Idioma: català