Entre els radicals hi ha disconformitat pels oferiments que el senyor Lerroux ha fet a la Ceda a...

Contenido de la obra

Contenido de la obra