Flos sanctorum romançat / Jacobus de Voragine ; Hèctor Càmara i Sempere i Carme Arronis i...

Registre bibliogràfic