La vida de sa[n]t Vicent Ferrer / [traduhida de lati en romanç per miquel Pereç]

Registre bibliogràfic

Web semàntica