L’avió, element d’art / Joan Ramon Masoliver

Registre bibliogràfic