Llibre de l'Infant Pere, BC 487, ff. 162r-165r / edició crítica de Stefano M. Cingolani

Registre bibliogràfic

Web semàntica